Objavljeni javni pozivi za sufinansiranje projekata kulture i sporta za 2024. godinu u KS

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo objavilo je na svojoj internetskoj stranici Javni poziv za predlaganje projekata kulture i Javni poziv za predlaganje programa iz sporta radi sufinansiranja sredstvima Ministarstva za 2024. godinu.

Pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata iz kulture imaju udruženja, fondacije, državne institucije kulture sa sjedištem na području Kantona Sarajevo, druga pravna lica registrovana za djelatnosti kulture i umjetnosti, te pojedinci – umjetnici – kulturni stvaraoci. Javni poziv za predlaganje projekata iz kulture će biti otvoren do 19. aprila 2024. godine.

Javni poziv za predlaganje programa iz sporta radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva za 2024. godinu je izmijenjen, odnosno po prvi put je podijeljen po lotovima, te pravo prijave za dodjelu sredstava imaju prijedlozi programa nacionalnih sportskih saveza kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta i sportskih organizacija registrovanih na području KS, kao i prijedlozi programa za organizaciju velikih međunarodnih sportskih takmičenja i sportskih takmičenja od posebnog značaja za KS, te programa za nadarenu djecu i omladinu do 18 godina starosti iz oblasti sporta.

Aplikanti mogu konkurisati sa najviše dva programa po ovom Javnom pozivu. Konkurisati mogu pravni subjekti koji su po klasifikaciji djelatnosti registrovani kao sportski subjekti. Javni poziv za predlaganje programa iz sporta će biti otvoren do 22.04.2024. godine.

Kriteriji, prijava i obrasci za učešće u javnim pozivima objavljeni su na internetskoj stranici www.mks.ks.gov.ba.

Radio AS