Od danas nove lokacije za ovjeru i izdavanje dokumenata u Općini Centar

Građani se obavještavaju da se od danas zbog početka radova na adaptaciji i uređenju šalter sale Općine Centar pojedine usluge koje se pružaju u šalter sali Općine Centar privremeno izmještaju.

Od danas će se ovjera dokumentacije i legalizacija potpisa od vršiti u prostorijama Mjesne zajednice “Skenderija –Podtekija” u Ulici Skenderija 5, kao i u Privrednom gradu “Centar Skenderija” u Ulici Terezija bb.

Iz općine Centar podsjećaju da je ranije uspostavljena nova usluga ovjere dokumenata u prostorijama mjesnih zajednica “Bardakčije” u Ulici Zaima Šarca 14d, “Pionirska dolina” u Ulici Nahorevska 103, “Koševsko brdo” u Ulici Braće Begić 11, “Hrastovi-Mrkovići” u Ulici Panjina kula do broja 78 i “Soukbunar” u Ulici Soukbunar 203.

Dodaje se da građani svoje usluge dokumentacije i legalizacije potpisa, kao i izdavanja izvoda iz matičnih knjiga mogu dobiti i u drugim, susjednim općinama.

Ovjera dokumentacije i legalizacija potpisa na terenu za stara, bolesna ili invalidna lica sa područja općine Centar vršit će se kao i do sada, srijedom, a obrasce za najavu terena građani mogu preuzeti na info pultu Općine Centar i u prostorijama Mjesne zajednice “Skenderija – Podtekija” u Ulici Skenderija 5.

Izdavanje uvjerenja i izvoda iz matičnih knjiga od danas se vrši u sali 31, u prizemlju zgrade Općine Centar (Mis Irbina 1, lijevo od ulaza u zgradu). Ulaz u zgradu Općine je sa sporedne strane (kod Koševskog potoka), budući da je ulaz iz parka zatvoren zbog početka izvođenja građevinskih radova.

Na kraju su iz Općine centar zamolili građane za strpljenje i razumijevanje te poručili kako će nakon okončanja projekta adapatcije i uređenja šalter sale i usluga koju dobijaju biti znatno kvalitetnija i efikasnija.

Građanima će realizacijom projekta biti omogućeno, pored usluga koje pruža Općina Centar Sarajevo, također i pružanje usluga predaje zahtjeva i preuzimanje dokumenta koji se odnose na evidenciju JMBG, prebivališta/boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, promjene ličnog imena i registracije motornih vozila.

Radio AS