Od sada jednostavniji sistem uputnica za pacijente KCUS-a i Opće bolnice

Ministar zdravsta Kantona Sarajevo Enis Hasanović održao je prvi radni sastanak s direktorima najvećih zdravstvenih ustanova u Sarajevu. 

Tokom susreta s v.d. direktorom Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, prim. dr. Alenom Pilavom, direktorom Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, direktorom JU Doma zdravlja KS Abelom Baltićem i predsjednikom Ljekarske komore KS, dr. Rifatom Riadom Zaidom, razgovaralo se o koordinaciji rada ustanova i pripremi za bolje funkcioniranje sistema e-uputnica, odnosno elektronskog naručivanja.

Na sastanku su doneseni zaključci kako bi se što prije krenulo u realizaciju i implementaciju prijedloga za reorganizaciju u zdravstvu. Između ostalog, formiran je Odbor za hitnu koordinaciju i komunikaciju, sastavljen od pomoćnika ministra i pomoćnika direktora, čiji je zadatak koordiniranje svih aktivnosti koje su dogovorene na sastanku, s akcentom na međusobno upućivanje pacijenata.

Zadatak Odbora je da do narednog sastanka pripremi konkretne prijedloge o unapređenju funkcioniranja zdravstvenog sistema. Komisijama je naloženo da u narednom periodu dostave idejne projekte rješavanja zajedničkih problema, s ciljem kvalitetnije komunikacije među ustanovama, te da se olakša tzv. “put pacijenta”.

Zaključeno je da nema potrebe za uputnicama iz ambulanti porodične medicine, kako je do sada bio slučaj u situacijama kada se prelazi s klinike na kliniku unutar KCUS-a, ili iz Opće bolnice na KCUS.

Također, onkološki pacijenti će imati jednu uputnicu za kompletan proces liječenja i akutni tretman.

“Naši ciljevi su konkretni koraci kako bi promijenili narativ u oblasti zdravstvene zaštite i usluge, a već idemo i u smjeru proširenog obima prava pacijenata”, poručuju iz Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Radio AS