Od septembra počinje primjena predmetnih kurikuluma

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović najavila je da će od septembra ove škole godine početi primjena predmentih kurikuluma u učionicama i to u prvom i petom razredu osnovne škole,  prvom razredu srednje škole za sve općeobrazovne predmete, te predmetima koji se izučavaju po prvi put u osnovnoj školi u predmetnoj nastavi, kao što je Fizika u 7. razredu i Hemija u 8. razredu.

“Uradili smo mnogo posla u pripremama za implementaciju reforme  obrazovanja. Usvojili smo prve predmetne kurikulume, predstavili ih javnosti, diskutovali sa obrazovnom zajednicom o njima, recenzirali ih i dodatno poboljšali, te izradili dodatne nedostajuće predmetne kurikulume. Također smo integrisali projekt TABLA sa kurikilarnom reformom, obučili 32  master trener- mentora, koji su potom obučili 750 nastavnika i nastavnica, a nastavnici su potom realizirali oko  350 STEAM oglednih  časova u 22 osnovne škole i 10 gimnazija,  te sabrali oko 1500 priprema za čas”, navela je ministrica Hota- Muminović.

Ministrica je kazala da se paralelno s navedenim aktivnostima radilo na uspostavi Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja koji je već nakon mjesec dana rada, tačnije u junu, organizirao prvi dio stručnog usavšavanja za 680 nastavnika i nastavnica.

Po njenim riječima, Ministarstvo trenutno završava pravni okvir i izrađuje odluke i druge prateće akte za početak primjene kurikularne reforme u Kantonu Sarajevo.  Institut trenutno priprema nastavak stručnog usavršavanja sa temom “Kurikularna reforma  – podučavanje po ishodima učenja” koje će se organizirati tokom ovog mjeseca, formira grupu za podršku koja će stalno biti na raspolaganju svim nastavnicima koji implementiraju predmetne kurikulume, te priprema nastavne materijale za implementaciju reforme.

“Nastavit ćemo da poboljšavamo nivo i kvalitet podrške nastavnicima i svim radnicima u obrazovanju. Oni obavljaju djelatnost od posebnog značaja za Kanton Sarajevo. O tome moramo više govoriti,  tu privilegiranu poziciju moramo opravdati kroz rad sa našom djecom i podršku radnicima u obrazovanju. Škole ćemo učiniti mjestima gdje djeca i mladi rado borave, gdje se razvijaju u stabilne, jake ličnosti,  jer će svako od njih kreirati našu budućnost i to vrlo brzo. Oni su naša najveća prednost”, poručila je ministrica Hota-Muminović.

Radio AS