Održan radni sastanak na temu otkupa stambenih objekata u Otesu

Predstavnici Vlade Kantona Sarajevo, na čelu sa resornom ministricom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Endom Pavić Pečenković, te ministrom za boračka pitanja KS Omerom Osmanovićem danas su održali radni sastanak u cilju iznalaženja najboljeg rješenja u vezi statusa objekata O-9 i O-10 na lokaciji “Otes”, a koji su u vlasništvu kompanije WBV-GPA. 

S obzirom na to da postoji zainteresiranost Vlade KS za kupovinu pomenutih objekata u Otesu, a sve u cilju domaćinskog raspolaganja budžetskim sredstvima, predstavnici austrijske kompanije WBV-GPA Stefan Loicht i njegovi saradnici Nedžida Salihović Whalen i Ismir Osmić, iskazali su spremnost za prodaju navedenih objekata Kantonu Sarajevo. 

U cilju dobre interresorne saradnje dva ministarstva, ministrica Pavić Pečenković i ministar Osmanović istakli su kako očekuju racionalnu ponudu od strane austrijske kompanije, kako bi se ovaj zajednički projekt u što skorije vrijeme priveo kraju.

U skladu sa definisanim zaključcima na održanom sastanku, Vlada KS će u narednom periodu odrediti detaljne uslove kupovine stambenih objekata na Otesu, te će o istom informisati predstavnike WBV-GPA, kako bi sačinjeni ugovor bio u skladu sa postavljenim uslovima Vlade KS.

Radio AS