Održana panel diskusija “Vizija razvoja Kantona Sarajevo”

Institut za razvoj i evropske integracije (IREI) organizovao je jučer u Bosanskom kulturnom centru panel diskusiju “Vizija razvoja Kantona Sarajevo”.

Cilj je bio otvoriti raspravu o perspektivi i smjernicama razvoja Kantona Sarajevo, dobroj praksi, novim idejama, kao i detektovanju problema, te pronalasku novih rješenja.

O prespektivama i smjernicama razvoja Kantona Sarajevo, detektovanju ključnih problema ali i pronalascima rješenja, novih ideja i dobrih praksi kojima će se unaprijediti ekološka, saobraćajna, kulturna, urbanistička, kao i ostale perspektive grada razgovarali su premijer KS Nihad Uk, direktor Narodnog pozorišta Sarajevo Dino Mustafić, direktorica nevladine organizacije Centar za promociju civilnog društva Aida Daguda i Garett Patrick Kelly, kooordinator Inicijative 100 klimatski neutralnih gradova, zahvaljujući čijim zalaganjima se glavni grad BiH i našao u ovom značajnom projektu.

Premijer Uk je rekao da će Vlada KS učiniti sve da se u Kantonu smanji onečišćenje zraka.

“Među takvim projektima su utopljavanje zgrada, uvođenje novog sistema zagrijavanja s toplotnim pumpama i unapređenje javnog gradskog prevoza”, istakao je Uk.

“Među ključnim planovima koji su dio vizije budućeg uređenja grada su dovršavanje biciklističke staze, uvođenje javne led rasvjete, rekonstrukcija 45 gradskih ulica, rekonstrukcija ledene dvorane u Skenderiji i izgradnja zgrade Akademije scenskih umjetnosti. Planirana je i izgradnja Univerzitetske biblioteke, Kampusa i uspinjače koja bi saobraćala iz Hrasnice ili sa Ilidže prema Igmanu, a velike promjene očekuju se i od digitalizacije javne uprave, čiji nosilac će biti Ministarstvo pravde i uprave KS”, rekao je premijer Uk.

Aida Daguda iz Centra za promociju civilnog društva je navela da od svake vlasti imaju ista očekivanja, a to je da vlast bude odgovorna i otvorena za saradnju, te da uključi građane u donošenje svih važnih odluka. 

Dodala je da u Sarajevu ima 3.000 aktivnih nevladinih organizacija, što je, prema njenom mišljenju, resurs koji Kanton Sarajevo ne koristi dovoljno.

Direktor Mustafić je rekao da je vrijeme da Kanton Sarajevo odredi prioritete koji će poboljšati kvalitet života. 

“Ovdje mislim na ekologiju, na ono što nam u zimskom periodu ugrožava zdravlje, a zatim i na transport, komunalije i sve one aspekte života koji poboljšavaju nivo školovanja, zdravstvene usluge, kulture, sporta, te ono na šta bi trebali biti ponosni, a to je turizam. Prema svemu ovome je važno imati ozbiljniji i odgovorniji pristup s mnogo više inovacije, kreacije i znanja”, rekao je Mustafić.

Podsjetio je kako je s velikim uspjehom prošle godine realiziran projekt “Kultura na ulice” ali da bi se, između ostalog, izgradnjom koncertne dvorane, muzeja savremene umjetnosti, muzičkog i dramskog teatara, kulturna scena u budućnosti još unaprijedila.

Garett Patrick Kelly je naglasio kako je važno što se Sarajevo, od ukupno 800 apliciranih gradova, našlo na listi 100 onih koji će težiti da do 2030. godine budu klimatski neutralni. 

“Važno je da promijenimo mentalitet građana i onda će biti lakše ostvariti i promjene”, izjavio je Garett, te potcrtao kako je do sada Sarajevo uradilo dobar posao, jer je Evropska komisija zaključila da izvršeno najviše mapiranja potencijalnih problema.

Radio AS