Opća bolnica nabavila digitalni RTG aparat kako bi se prevazišla kriza zbog kvara aparata na KCUS

Od danas je na Odjeljenju za radiološku dijagnostiku Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo je stavljen u funkciju novi digitalni rendgen aparat iz domena klasične radiologije, a koji će služiti za potrebe snimanja pluća i mišićno-koštanog sistema.

Radiološka dijagnostika ovim aparatom, pored ostalih pacijenata, lako će se moći uraditi i teško pokretljivim pacijentima koji su u kolicima ili krevetu.

RTG aparat je nove generacije i značajno će doprinijeti kvalitetu rada jer je brži prijenos slike u digitalnom formatu, kao i postizanje kvalitetnih RTG snimaka na kojima se mogu bolje uočiti detalji.

Prof. dr. Amela Sofić, šefica Odjeljenja za radiološku dijagnostiku ističe da je veliki priliv pacijenata za radiološku dijagnostiku gdje se dnevno uradi oko 300 pregleda, a da je u posljednje vrijeme mnogo zahtjeva pacijenata koji su bili naručeni za CT i MRI- dijagnostiku na Kliničkom centru Sarajevo, ali uslugu nisu mogli dobiti zbog tehničkog kvara ovih aparata.

Opća bolnica je spremna da u saradnji sa Ministarstvom zdravstva KS, pored dosadašnjeg dvosmjenskog rada, uvede i treću (noćnu) smjenu, ako bi se osigurao nedostajući radiološki kadar i tako pomogne pacijentima da dobiju radiološku uslugu.

Radio AS