Općina Centar će sufinansirati troškove ekskurzije učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola

Općina Centar Sarajevo raspisala je javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova ekskurzije učenika završnih razreda osnovnih i srednjih škola.

Kako su saopćili, javni poziv je objavljen na internetskoj stranici Općine i ostaje otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška finansijskih sredstava za ovu namjenu. Prijaviti se mogu učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola koji redovno pohađaju školu, da imaju prebivalište na području općine Centar te da ukupna primanja domaćinstva ne prelaze iznos od 2.000 KM (sa svim obustavama).

Bez obzira na ukupna primanja domaćinstva, pravo na podršku imat će učenici bez oba roditelja, zatim oni koji žive u porodicama sa troje i više djece i koji žive u porodicama gdje dvoje ili više djece idu na ekskurziju u tekućoj školskoj godini.

Sredstva za sufinansiranje troškova ekskurzije dodjeljivat će se na osnovu podnesenih zahtjeva i iznosit će do 250 KM za učenike završnih razreda osnovne škole, odnosno do 500 KM za učenike završnih razreda srednjih škola.

Zahtjev sa dokumentacijom se podnosi Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport, preporučeno putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina 1. Tekst javnog poziva, kao i potrebni obrasci dostupni su na općinskoj internetskoj stranici. Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu pozvati na broj 033/562-393.

Podsjećamo, Općina Centar ranije je donijela odluku da će sufinansirati mladima, tj. osobama u dobi od 15 do 30 godina, putne troškove, troškove kotizacije, troškove boravka, viza za odlazak na razne edukacije, seminare i treninge, konferencije, konvencije, takmičenja, stručna usavršavanja i slične skupove.

Radio AS