Općina Centar: Objavljen konkurs za stipendiranje učenika i studenata

Služba za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Općine Centar objavila je konkurs za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata u školskoj/akademskoj 2022/2023. godini.

Konkurs je objavljen u dnevnim novinama Dnevni avaz u izdanju od 31. oktobra 2022. godine kao i na web stranici Općine Centar. Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti lično na protokol Općine Centar Sarajevo ili poštom preporučeno na adresu Mis Irbina broj 1, uz naznaku „Prijava za stipendiju“ do 15. novembra 2022. godine.

Pravo na stipendiju Općine Centar, koja nosi ime „Prof.dr. Husein Kulenović“, imaju učenici srednjih škola i studenti koji se nalaze na redovnom školovanju u srednjim i visokoškolskim ustanovama i ispunjavaju kriterije koji su navedeni u tekstu konkursa: da imaju prebivalište na području općine Centar Sarajevo u neprekidnom trajanju od godine dana do dana podnošenja prijave i da su u prethodnoj školskoj/akademskoj godini srednjoškolci završili sa najmanjom prosječnom ocjenom od 4,00, dok se učenicima prvog razreda srednje škole boduje prosjek postignut od šestog do devetog razreda sa prosjekom od najmanje 4,00.

Ista je procedura za studente koji su tek upisali prvu godinu fakulteta, odnosno moraju imati prosjek ocjena od 4,0 završnog razreda srednje škole, dok je za ostale redovne studente uslov prosjek ocjena 8,0.

U tekstu konkursa je navedena obavezna i dodatna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz prijavu.

Svi učenici sa prosjekom ocjena 5, te studenti sa prosjekom ocjena 9,5 i više, ostvaruju pravo na dodjelu stipendije, te nisu obavezni dostavljati dodatnu dokumentaciju.

Stipendije „Prof. dr. Husein Kulenović“ će biti isplaćivane za period od 10 mjeseci školske/akademske 2022/2023. godine. Učenici srednjih škola će dobivati mjesečno 70, dok će srednjoškolci sa prosjekom ocjena od 5,0 imati mjesečnu stipendiju od 90 KM.

Za studente je ovaj iznos 100 KM, odnosno 110 KM za studente sa prosjekom ocjena od 9,5 i više. Pravo na stipendiju nemaju kandidati koji primaju stipendiju po nekom drugom osnovu, koji su obnovili godinu, apsolventi i oni koji imaju status vanrednih studenata.

Preliminarna rang lista izabranih kandidata, sa rokom za podnošenje prigovora, biće objavljena na oglasnoj ploči Općine Centar, dok će nadležna služba o konačnim rezultatima konkursa svakog prijavljenog kandidata pismeno obavijestiti.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport Općine Centar putem telefona: 033/562-393.

Tekst konkursa kao i zahtjev za prijavu zainteresovani mogu pronaći na web stranici Općine Centar u rubrici Konkursi i oglasi: https://www.centar.ba/stranica/konkursi-i-oglasi-stranica ili je preuzeti lično na Info pultu Općine Centar.

Radio AS