Općina Centar: Projektom “Hljeb i mlijeko za penzionere” obuhvaćena 393 korisnika

Općina Centar Sarajevo, u sklopu kontinuirane brige o najranjivijim kategorijama stanovništva, realizira projekat “Hljeb i mlijeko za penzionere u okviru kojeg obezbjeđuje novčana sredstva za 393 socijalno ugrožena starija sugrađana kao participaciju za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.

Od navedenog broja korisnika među dobitnicima sredstava u iznosu od po 70 KM za august je 345 penzionera sa minimalnim primanjima, te po 100 KM za 48 socijalno ugroženih osoba preko 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju.

Sredstva su izdvojena kao participacija za kupovinu osnovnih životnih namirnica – hljeba i mlijeka.

U općinskom budžetu za 2023. godinu za ovu namjenu izdvojeno je 360.000 KM. Od navedenog iznosa 300.000 konvertibilnih maraka je obezbijeđeno za socijalno ugrožene penzionere, dok je 60.000 KM namijenjeno socijalno ugroženim osobama starijim od 60 godina koje nisu ostvarile pravo na penziju, saopćeno je iz Općine Centar Sarajevo. 

Radio AS