Općina Centar sufinansira odlazak na ekskurziju djece slabijeg imovinskog stanja

Općina Centar Sarajevo raspisala je Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje troškova ekskurzije djece slabijeg imovnog stanja. Javni poziv je objavljen na web stranici Općine Centar i ostaje otvoren tokom cijele godine, odnosno do utroška finansijskih sredstava za ovu namjenu.

Pravo prijavljivanja mogu ostvariti učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola koji redovno pohađaju školu, uz ispunjavanje i ostalih uslova navedenih u Javnom pozivu.

Sredstva za sufinansiranje troškova ekskurzije dodjeljivat će se na osnovu podnesenih zahtjeva i iznosit će do 200 KM za učenike završnih razreda osnovne škole, odnosno do 400 KM za učenike završnih razreda srednjih škola.

Zahtjev sa dokumentacijom se podnosi Službi za obrazovanje, društvene djelatnosti, kulturu i sport elektronskim putem na mail adresu elma.sultanic@centar.ba ,  preporučeno putem pošte ili na protokol Općine Centar Sarajevo, ulica Mis Irbina 1.

Tekst javnog poziva, kao i potrebni obrasci dostupni su na općinskoj web stranici.

Za sve dodatne informacije zainteresovani mogu pozvati na broj telefona 033/562-474.

Radio AS