Općina Centar uručila preduzeću “Rad” specijalizovano vozilo za odvoz otpada

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić danas je sa pomoćnikom za civilnu zaštitu Farukom Efendićem i vijećnicima Aidom Koluder-Agić, Hidajetom Porićem i Đenanom Mulićem dodijelio na korištenje specijalizovano teretno vozilo za sakupljanje i odvoz otpada iz klasičnih kanti/kontejnera, podzemnih i nadzemnih kontejnera v.d. direktorice Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Rad” Veri Arnautović.

Teretno vozilo nabavila je Općina Centar za potrebe Službe za komunalnu čistoću formirane pri KJKP “Rad”, a za ovu namjenu iz budžeta je izdvojeno 492.000 maraka.

Nakon što je okončana procedura odabira najpovoljnijeg ponuđača načelnik Općine Centar Srđan Mandić potpisao je ugovor o nabavci i isporuci vozila sa direktorom firme “Tehnix” d.o.o. Đurom Horvatom.

Načelnik Mandić naglasio je da Opština Centar svesrdno podržava kantonalna komunalna preduzeća i pomaže u nabavci opreme i vozila za rad, kako bi usluga koju pružaju građanima Kantona Sarajevo bila na što većem nivou.

“Opština Centar u skladu sa mogućnostima jača kapacitete naših komunalnih preduzeća. Da bismo tražili maksimalan angažman komunalnih preduzeća moramo im pomoći u nabavci opreme i mehanizacije. Upravo je ova lokalna zajednica u prilici da preko sredstava civilne zaštite podrži njihov rad, kako bi se stanje u oblasti komunalne infrastrukture poboljšalo, iako ta oblast nije u nadležnosti jedinica lokalne samouprave”, rekao je načelnik Mandić.

Direktorica Arnautović zahvalila se načelniku Mandiću i Općini Centar na dodijeljenom vozilu, ali i na sveukupnoj podršci koju pružaju ovom preduzeću.

“Ovom današnjom primopredajom specijalizovanog teretnog vozila nastavlja se dugogodišnja saradnja sa Općinom Centar. Vozilo će unaprijediti, olakšati i rasteretiti postojeću mehanizaciju”, rekla je Arnautović.

Predmetno vozilo će se koristiti u okviru redovnih djelatnosti KJKP “Rad”, kao i u vanrednim okolnostima, odnosno u uslovima proglašenja stanja prirodnih i drugih nesreća na području općine Centar.

Radio AS