Općina Centar uvodi novu uslugu: Putem Vibera podnesite zahtjev za uvjerenje iz matične knjige

U cilju omogućavanja bržeg i efikasnijeg pružanja usluga i povećanja zadovoljstva korisnika Općina Centar je danas u rad pustila novu Viber ChatBot aplikaciju koja predstavlja još jedan iskorak u digitalizaciji usluga Općine Centar kao i uvođenju servisa E-matičar za sve građane Općine.

Putem aplikacije građani mogu podnijeti zahtjev za izdavanje izvoda i uvjerenja iz matičnih knjiga i njihovo preuzimanje, dobiti informacije o stanju predmeta koji se vodi u Općini, te informacije o općinskim službama.

Budući da se radi o pilot projektu građani će naručene izvode iz matičnih knjiga moći preuzeti na tri lokacije i to:

  • Zgrada Općine Centar (soba 31) u vremenu od 7:30 do 17 sati
  • Mjesna zajednica “Skenderija-Podtekija” u vremenu od 14 do 16 sati
  • Mjesna zajednica “Koševsko brdo” u vremenu od 8 do 10 sati

Matičari Općine Centar će u navedenim terminima vršiti izdavanje izvoda, a plaćanje administrativne takse u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama Kantona Sarajevo će se vršiti na licu mjesta.

“Ideja o uvođenju nove Chatbot aplikacije potekla je iz naše želje da građanima olakšamo put do usluga koje pruža Općina. Sigurni smo da će uvođenje aplikacije uštedjeti vrijeme građanima koji žele dobiti izvode iz matičnih knjiga, ali i saznati informacije o stanju predmeta koji se vodi u ovoj lokalnoj zajednici. Namjera nam je aplikaciju širiti i na druge usluge koje Općina pruža. Trenutno intenzivno radimo na stvaranju pretpostavki za elektronsko plaćanje administrativne takse i poštarine što će omogućiti da izvode iz matičnih knjiga šaljemo na adrese podnosilaca zahtjeva, što će umnogome olakšati put do usluge našim građanima, a naročito onima koji su fizički udaljeni od Općine” pojasnila je Jasna Beba, pomoćnica načelnika za opću upravu.

“Viber ChatBot aplikacija će građanima omogućiti pružanje usluga na potpuno siguran način. Kako ne bi došlo do zloupotreba, aplikacija će tražiti na uvid dokument sa fotografijom radi identifikacije ili punomoć ukoliko se izvod traži za treće lice, a isti se nigdje neće pohranjivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH. Lični podaci će se odmah nakon obavljenog uvida brisati. Korištenje aplikacije je jednostavno, a potrebno je smo pratiti korake koje će naše sugrađane voditi kroz aplikaciju. Na kraju podnošenja zahtjeva aplikacija će podnosioca zahtjeva obavijestiti o terminu od kojeg će traženi dokument biti dostupan za preuzimanje na željenoj lokaciji, pojasnio je Samir Širić, šef Odsjeka za informatiku te dodao da će se aplikacija korigovati u skladu sa potrebama građana koje se iskažu korištenjem.

Aplikaciji možete pristupiti putem sljedećeg linka.

Radio AS