Općina Centar: Započelo uklanjanje grafita s fasada i javnih površina

U okviru projekta “Uređenje fasada na objektima javnog i kolektivnog stanovanja”, koji su zajedno pokrenuli Općina Centar, Gradska uprava Grada Sarajeva i Zavod za planiranje Kantona Sarajevo, započeli su ovogodišnji radovi na čišćenju i uređenju fasada i javnih površina u Centru.

Radnici firme „Magic Stone“, koja je odabrana putem procedure javnih nabavki, započeli su s radovima na uklanjanju grafita s velikog potpornog zida na Vrbanji, u neposrednoj blizini mosta Suade Dilberović i Olge Sučić.

Tokom protekle sedmice okončani su radovi na uklanjanju grafita s objekta Mjesne zajednice Soukbunar. Sljedeće prema ugovoru je uklanjanje grafita s fasada u ulici Maršala Tita 2 i 50 te čišćenje općinskih oglasnih ploča na području MZ Betanija.

“Na osnovu potpisanog ugovora, tokom ove godine Služba za stambene i komunalne poslove Općine Centar, koja je provela svu potrebnu proceduru, može izdati dodatni nalog za čišćenje fasada na lokacijama gdje se ukaže potreba, u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima”, saopćeno je iz Općine Centar, koja je i finansijer ovog projekta, a za koji je izdvojen iznos od 49.374 KM. 

Radio AS

Odgovori