Općina Ilidža: Zgrada u naselju Otes dobila novu fasadu

Implementacija projekta utopljavanja stambenih zgrada za kolektivno stanovanje na području općine Ilidža u saradnji s građanima nastavljena je i u 2023. godini, a posve novi izgled dobila je zgrada u ulici Barska u Mjesnoj zajednici Otes.

“Za novo lice Ilidže” jedan je od projekata koje sprovodi Općina, a koji u potpunosti opravdava svoj naziv.

Ovim projektom Općina Ilidža nastoji smanjiti troškove grijanja ali i unaprijediti energetsku efikasnost objekata, a svakako i produžiti životni vijek nekretninama.

“Sa završetkom radova na utopljavanju zgrade u Otesu, ali i sa svim ranije utopljenim objektima, područje općine Ilidža će zasigurno dobiti moderniji izgled. Ovaj projekt je najbolji pokazatelj da mjere energetske efikasnosti stambenih objekata mogu doprinijeti poboljšanju životnog standarda”, kazao je načelnik Općine Ilidža, Nermin Muzur.

U 2022. godini kroz ovaj projekt utopljene su dvije zgrade u ulici Derviš-paše Bajezidagića u Hrasnici, na brojevima 3 i 6, a novu fasadu dobila je i jedna od lamela u zgradi Ramiza Jašara u Lužanima.

Radovi na utopljavanju također uspješno su realizovani i na zgradi u ulici Dragana Kulidžana u Otesu.

Pored ovog projekta, Općina Ilidža je kroz nužne popravke aktivno radila i na saniranju dotrajalih i uništenih krovova na stambenim zgradama, a tokom protekle godine sanirano ih je ukupno četiri.

Radio AS