Općina Novo Sarajevo finansira troškove kućne njege i pomoć licima u stanju potrebe

Načelnik Općine Novo Sarajevo dr. Hasan Tanović i direktorica Ustanove socijalne zaštite „Hilfswerk – Kuća podrške“ Lejla Brulić, danas su u zgradi Općine potpisali Ugovor o finansiranju troškova za kućnu njegu i pomoć licima u stanju potrebe sa područja Novog Sarajeva.

Ustanova socijalne zaštite „Hilfswerk – Kuća podrške“ će pružati podršku licima sa spiska koji je pripremljen u saradnji Službom socijalne zaštite Novo Sarajevo, a kojima će se, u skladu sa potrebama, osigurati pomoć u kući, individualna njega, obavljanje lične higijene, plaćanje računa, nabavka namirnica, pratnja pri izlasku, odlasku ljekaru, te redovnoj nabavci lijekova.

Općina Novo Sarajevo po prvi put na ovaj način počinje sa pružanjem podrške licima koja pripadaju osjetljivoj kategoriji najugroženijih osoba na području Općine, a kod kojih postoji potreba za pomoći i kućnom njegom. Za ove namjene izdojeno je 10.000,00 KM.

U svom obraćanju za medije, načelnik dr. Hasan Tanović istakao je da je Općina Novo Sarajevo odmah prepoznala kvalitet usluge koju pruža Hilfswerk – Kuća podrške, kao i način njihovog djelovanja u ovoj oblasti.

“Bitno je istaći da su usluge koje pruža ova organizacija po standardima Republike Austrije i smatramo da najugroženiji građani naše općine zaslužuju jednu ovako podršku. U kontaktu sa Službom socijalne zaštite Novo Sarajevo izabrano je osam korisnika koji su u stanju socijalne potrebe, a trebaju ovu vrstu pomoći. Budući da naše nadležne zdravstvene institucije ne mogu adekvatno pružiti ovu vrstu pomoći svim korisnicima s područja naše općine, odlučili smo se, kao socijalno osvještena lokalna zajednica, da u saradnji sa Hilfswerk – Kuća podrške omogućimo ovu vrstu pomoći onima kojima je najpotrebnija”, istakao je načelnik Tanović.

Direktorica Hilfswerk – Kuća podrške, Lejla Brulić kazala je da će za neka lica biti potrebna veća njega, a za neke manja, te da će u skladu s tim i biti usmjerena ova finansijska sredstva Općine koja su obezbijeđena do kraja ove godine. Pored Općine Novo Sarajevo, ova socijalna ustanova sarađuje i sa Općinama Centar Sarajevo i Hadžići.

Radio AS