Općina Stari Grad će refundirati dio troškova polaganja vozačkog ispita

Predsjedavajući Općinskog vijeća Stari Grad Sarajevo Seid Škaljić objavio je da će Općina Stari Grad Sarajevo refundirati dio troškova polaganja vozačkog ispita.

“Predložio sam Pravilnik koji je jednoglasno podržan od Općinskog vijeća, a tiče se refundiranja dijela troškova koji su nastali prilikom polaganja vozačke dozvole u iznosu od 200 KM. Svi mladi (18-30 god) koji su položili u 2024. godini vozački B kategorije i imaju boravište na području Općine Stari Grad Sarajevo moći će aplicirati. Poziv će biti javan i otvoren tokom cijele godine”, objavio je Škaljić na društvenim mrežama.

Izrazio je zadovoljstvo što je njegov prijedlog dobio potrebnu podršku.

“Saradnja sa mladima je uvijek bila važna tema u mom političkom djelovanju i uvijek sam nastojao inicirati stvari koje su korisne za tu kategoriju. Zbog toga mi je drago da je moja ideja podržana. Ovim uvodimo novu praksu u podršci mladima. Stari Grad Sarajevo postaje prva Općina u Bosni i Hercegovini koja na ovaj način pomaže mladima”, kazao je Škaljić.

Radio AS