Općina Stari Grad i Zavod za izgradnju KS dogovorili sanaciju tri klizišta

Dalje aktivnosti na sanaciji tri klizišta u općini Stari Grad u Sarajevu te izrada projektne dokumentacije za još tri omogućeni su  potpisivanjem sporazuma o međusobnim pravima i obavezama između te općine i Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.

Sporazume su potpisali općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić i direktorica Zavoda za izgradnju Belma Barlov.

Kako je istaknuto, Općina Stari Grad postala je tako prva općina u Kantonu koja je sa Zavodom za izgradnju na ovaj način počela procese sanacije klizišta, prema svim važećim zakonskim procedurama kojim se rješava pitanje klizišta.

Imajući u vidu da za tri klizišta već postoji projektna dokumentacija, prvi potpisani sporazum definiše da Zavod za izgradnju KS obezbijedi 226.000 KM, a Općina Stari Grad 76.000 KM i provede postupak izbora izvođača radova.

Drugi sporazum reguliše obaveze u vezi s izradom projektne dokumentacije koja će koštati 115.000 KM.

“Na osnovu prvog sporazuma, pokrenut ćemo postupak izbora izvođača radova koji će sanirati klizišta u ulicama Močila 45, Krka 11 i Sedrenik 56, što će prema procijenjenoj vrijednosti koštati 302.000 KM. Drugim sporazumom definisali smo da pokrenemo postupak izrade glavnih projekata za još tri klizišta, a to su u ulicama Bistrik brijeg 11-27, Trčivode gornje 48 i lokalitet Sagrdžije, džamija Ulomljenica. Ovo su vrlo važni projekti za naše građane kojim rješavamo pitanje opasnih klizišta i nadam se da ćemo radove na prva tri klizišta početi u što kraćem roku”, pojasnio je načelnik Hadžbajrić.

Direktorica kantonalnog Zavoda za izgradnju Belma Barlov istakla je da je održala sastanke i sa drugim lokalnim samoupravama u Kantonu kako bi se našlo zajedničko, sistemsko rješenje za probleme klizišta, ali do sada je samo Stari Grad poduzeo konkretne korake koji su doveli do današnjeg potpisivanja sporazuma.

“Ovo je veliki uspjeh jer smo u prethodnom periodu imali puno neuspješnih sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava u Kantonu Sarajevo. Željeli smo da u rješavanje problema klizišta budu uključeni svi akteri: Zavod za izgradnju KS, općine i da se ispoštuju zakonske procedure. Općina Stari Grad je dosad jedina poduzela konkretne korake i sada imamo projekte i sporazume koji idu u istinskom pravcu rješavanja problema klizišta”, izjavila je Barlov.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je na raspolaganju Općini Stari Grad Sarajevo i dalje će biti podrška u rješavanju klizišta u ovoj općini, ali i drugim projektima, rekla je Barlov.

Radio AS