Općina Stari Grad: Nova zgrada sa 7 stanova za studente i učenike bez roditelja

Direktor i osnivač Fondacije Hemiias Hajriz Brčvak uručio je ključeve od nove socijalne zgrade načelniku Općine Stari Grad Sarajevo Irfanu Čengiću. Ova zgrada, čija je gradnja započela u aprilu prošle godine, postat će dom za djecu bez roditeljskog staranja.

Nalazi se u ulici Čadordžina u mjesnoj zajednici Logavina i ima suteren, prizemlje, sprat i potkrovlje, s ukupno sedam dvosobnih stanova.

Načelnik Čengić kazao je da mu je velika čast što je danas preuzeo ključeve nove zgrade koju je izgradio privrednik i humanist Hajriz Brčvak.

“Gospodin Brčvak je još jednom iskazao izuzetnu humanost izgradivši objekat koji je namijenjen da postane dom generacijama mladih studenata i učenika bez roditelja. Predložio sam Općinskom vijeću da donesemo odluku o namjeni objekta kolektivnog stanovanja u ulici Čadordžina, za svih sedam stanova, koji će biti isključivo namijenjeni institucijama socijalne zaštite, organizacijama, fondacijama i udruženjima čija je osnovna djelatnost zaštita i briga o djeci bez roditeljskog staranja, studentima i mladim ljudima koji su odrasli bez roditeljske podrške, a sada su u procesu osamostaljenja”, istakao je načelnik Čengić.

Dodao je: “Ovim pristupom osiguravamo da će ovaj objekat neprekidno biti od koristi mnogim korisnicima i štićenicima, koji će uvijek biti pod nadzorom organizacije ili institucije kojoj je objekat dodijeljen, a koja je obavezna redovno izvještavati Općinsko vijeće. U ime građana Općine Stari Grad Sarajevo, izražavam zahvalnost Hajrizu Brčvaku za ovu izuzetno humanu gestu i za sve što čini za našu općinu. Fondacija gospodina Brčvaka u potpunosti je finansirala radove na općinskom zemljištu koje su dodijelili prethodni načelnik i Općinsko vijeće, koji zaslužuju značajan dio priznanja za ovaj projekt. Sada je na Općini da dovrši sve administrativne obaveze, priključke i opremu stanova”.

Direktor i osnivač Fondacije Hemiias, Hajriz Brčvak kazao je kako je realizacija ovog humanog projekta rezultat zajedničkih napora.

“Gradili smo ovu zgradu s ciljem da ostvarimo naše vizije i istovremeno doprinesemo lokalnoj zajednici. Naša posvećenost vidljivi su u svakom detalju, s nadom da će budući stanari osjetiti toplinu i pažnju uloženu u svaki segment. Ovo je rezultat zajedničkih napora”, rečeno je.

Radio AS