Općina Stari Grad: Od 2. februara nova lokacija za izdavanje ličnih dokumenata

Iz Općine Stari Grad Sarajevo uputili su obavještenje za sve građane koji imaju prebivalište na području ove općine, da stara lokacija za izdavanje ličnih dokumenata prestaje sa radom.

Kako su rekli, lokacija za izdavanje ličnih dokumenata u prostorijama Općine Stari Grad, u ulici Zelenih beretki broj 4, prestaje raditi 1. februara u 12 sati.

“Razlog je preseljenje lokacije za izdavanje ličnih dokumenata u objekat “BH POŠTA“ u ulici Safvet-bega Bašagića bb, općina Stari Grad”, naglasili su iz Općine Stari Grad.

Rekli su da će od 2.februara svi građani sa prijavljenim prebivalištem i boravištem na području Općine Stari Grad lične dokumente moći vaditi na ovoj lokaciji svakim radnim danom od 7:30 do 16 sati.

“Ovo se odnosi na usluge iz oblasti JMB, prebivališta/boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, promjene ličnog imena i registracija motornih vozila”, dodaju iz Općine Stari Grad.

Radio AS