Općina Stari Grad: Sve je spremno za referendum za opoziv načelnika

Građani Općine Stari Grad Sarajevo u nedjelju, 23. jula, odlučuju o opozivu općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića.

Glasanje će se vršiti na 46 biračkih mjesta, od 07,00 sati ujutro do 19,00 navečer. Pravo glasa imat će 36.193 glasača, a putem glasačkog listića izjašnjavat će se da li su ZA ili PROTIV opoziva općinskog načelnika.

Odluku o pokretanju opoziva općinskog načelnika donijelo je Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo na vanrednoj sjednici, održanoj 12.06.2023. godine, te formiralo Komisiju za provođenje postupka opoziva.

Predsjednik Komisije Mirza Imamović potvrdio je da je Komisija je provela sve neophodne aktivnosti potrebne za održavanje referenduma.

“Komisija za provođenje postupka opoziva je provela sve neophodne aktivnosti i građani će u nedjelju moći neometano ostvariti svoje demokratsko pravo da glasaju Za ili Protiv opoziva aktuelnog načelnika. Sva biračka mjesta bit će otvorena u 07:00 sati ujutro i proces će se najvećim dijelom odvijati kao i na redovnim izborima. Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati, a potom slijedi prebrojavanje glasačkih listića. Prve preliminarne rezultate referenduma možemo očekivati 7 sati nakon zatvaranja biračkih mjesta”, pojasnio je Imamović.

Glasat će se i putem pošte, te mobilnih timova Govorio je i o aktivnostima koje je Komisija realizovala prethodnih mjeseci kako bi sve bilo spremno za referendum.

“Komisija je provela proceduru štampanja glasačkih listića koji su u slučaju redovnih izbora osigurani od strane CIK-a BiH, dok u ovom slučaju kompletnom procedurom rukovodi Komisija za provođenje opoziva. Kompletan materijal je spreman za glasanje u nedjelju, dok smo 07. jula, poslali preporučenu pošiljku svim glasačima koji su upisani za glasanje putem pošte. Ove pošiljke sadrže obrazac s ličnim podacima, odgovarajući glasački listić, povratnu kovertu s adresom Komisije i kovertu za glasački listić koja osigurava tajnost glasanja. Na spisku za glasanje putem pošte nalazi se 587 birača i naglasio bih da njihovi glasovi moraju biti poslani putem pošte najkasnije do 23.07.2023.godine,” istakao je Imamović.

Oni koji su zbog bolesti spriječeni da glasaju na biračkim mjestima, svoje pravo moći će ostvariti putem mobilnih timova.

“Svi koji su zbog bolesti spriječeni da redovno glasaju na biračkim mjestima, a na vrijeme su ispunili obrasce i dostavili medicinsku dokumentaciju, moći će glasati putem mobilnih timova. Komisija je dobila 48 zahtjeva za glasanje putem mobilnih timova i formirali smo četiri mobilna tima koji će obilaziti teren u nedjelju.”

U slučaju opoziva, CIK donosi odluku o vanrednim izborima Imamović je pojasnio i koliko će vremena trebati da se dobiju konačni rezultati referenduma i šta slijedi nakon toga.

“Prve rezultate očekujemo 7 sati nakon zatvaranja biračkih mjesta, potom narednog dana do 19.00 sati do kada ćemo prebrojati glasove mobilnih timova i glasanje nepotvrđenim glasačkim listićima, kao i listiće za glasanje u odsustvu. Tek nakon što stignu glasovi putem pošte i prebroje se možemo očekivati konačne rezultate referenduma. To je nakasnije 15 dana od održavanja referenduma. Komisija će najkasnije u roku od 30 dana od dana održavanja refrenduma potvrditi izborne rezultate”, kazao je Imamović.

U zavisnosti da li će se građani opredijeliti Za ili Protiv opoziva općinskog načelnika, CIK BiH će verificirati odluku o oduzimanju ili nastavku mandata općinskom načelniku. U slučaju oduzimanja mandata, CIK BiH će donijeti odluku o provođenju vanrednih izbora u roku od 60 dana.

Na referendumu će raditi više od 400 ljudi Za provođenje referenduma za opoziv općinskog načelnika u Starom Gradu u nedjelju će biti angažovano oko 400 ljudi.

“Proteklog vikenda održane su obuke za sve članove biračkih odbora i to na način da su pozvani članovi biračkih odbora sa svih 46 biračkih mjesta i data su im detaljna uputstva i obuke o načinu provođenja procesa.”

Imamović je dodao da nijedan politički subjekt nije prijavio posmatrače za izborni proces u rokovima koji su određeni Uputstvom za provođenje opoziva općinskog načelnika, a nema prijavljenih ni međunarodnih posmatrača.

Prema procjenama, provođenje referenduma o opozivu općinskog načelnika u Općini Stari Grad Sarajevo koštat će do 120.000 KM, a Komisija za provođenje opoziva uložila je maksimalne napore da se naprave što manji troškovi i ostvare uštede u budžetu.

Radio AS