Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo usvojilo Program investicionog održavanja lokalnih cesta

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo na jučer održanoj sjednici usvojilo je Program rekonstrukcije, održavanja, popravke ulica, lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova na području Općine Novi Grad za 2022. godinu, za čiju realizaciju je u Općinskom budžetu planiran iznos od 1,6 miliona KM.

Od toga je za rekonsrukciju i asfaltiranje lokalnih puteva, trgova, parkinga i mostova planiran 1,1 milion KM, a za ljetno održavanje cesta, nabavku repromaterijala za sanaciju udarnih rupa na lokalnim cestama, obnovu i izradu saobraćajne signalizacije na lokalnim i nekategorisanim cestama, kao i održavanje potapajućih stubića za zaštitu pješačkih zona na trgovima, pola miliona KM.

Programom investicionog održavanja i rekonstrukcije cesta, planirano je asfaltiranje i sanacija 36 ulica, koje će se raditi na širem prostoru Novog Grada.

Kao i prošle godine, i ovogodišnjim Programom osim sanacije oštećenih cesta, asfaltirat će se i veliki broj ulica koje do sada nisu imale asfalt, a bit će nastavljeni i projekti sanacije i proširivanja naseljskih saobraćajnica kojima se odvija javni gradski prevoz.

Radit će se sanacija dijelova ulice Avde Palića od broje 377 do broja 367 i od broja 37 do broja 39, sanacija dijela ulice Jusufa Juke Gojaka od broja 65 do broja 25 I i do broja 25. Bit će asfaltiran i dio ulice Ferida Srnje od broja  65 do broja 47 A, kao i dio ulice Zaima Imamovića od broja 86 G do broja 90, te dijela ulice Mustafe Muje Pašića.

Planirano je asfaltiranje dijela ulice Adema Buće od broja 401 do broja 407, kao i dijela ulice Kodžina od broja 123 do broja 133 i dijela od broja 181 do broja 183.

Asfalt će dobiti i stanovnici ulice Ferida Srnje od broja 9 do broja 29, a uradit će se i sanacija dijela ulice Avde Hodžića od broja 30 do broja 261 i od broja 23 do broja 19. Izvršit će se sanacija dijela ulice Vrbovska čikma od broja 70 do broja 62, te od broja 30 do broja 40.

Prvi put će biti asfaltiran dio ulice Harisa Kurtovića do broja 70, izlaz na Novopazarsku ulicu, Doljanska ulica od broja 3 do broja 15, te dio ulice Branislava Nušića od broja 121 A do broja 121 E, dio ulice Andreja Andrejevića od broja 142 do broja 148, ulice Vladimira Preloga od broja 11 do broja 16, gdje je kod broja 91 planirana izgradnja potpornog zida.

Asfaltirat će se i dio ulice Vladimira Preloga od broja 91 do spoja sa ulicom Derviša Sude Vražalice, ulice Hameda Hodovića od broja 39 A do broja 35, dijela ulice Grada Bobovca od broja 92 do broja 92 C i kod  broja 68, dio ulice Bana Borića kod broja 25, ulice Ragiba Džinde od broja 85 do broja 89, kao i ulice Brezanska čikma od broja 23 do broja 35. Sanirat će se i ulaz u ulicu hadži Ahmeda Kandelije.

Planirana je izgradnja pješačke staze u ulici Prnjavorska od broja 2 do broja 16, a u Novopazarskoj ulici broj 452 A bit će izgrađen potporni zid.

Također programom je planirana sanacija ulice Porodice Korkut od broja 19 do broja 25, ulice Mihaljevska od broja 22 do broja 40, dijela ulice Šehidska od broja 41 do broja 38, ulice Ramiza Hrvačića od broja 2 do broja 6, zatim sanacija ulice Porodice Dizdarević od broja 19 do broja 13, te od broja 27 do broja 23, ulice Braće Bešo od broja 13 do broja 60, Ramiza Hrvačića od broja 54 do broja 35, dio ulice Mihaljevska od broja 225 do broja 186, Paljevska od broja 290 do broja 268 i od broja 360 do broja 378, te sanacija dijela ulice Mustafe Bajića.

Vijeće je usvojilo i rezervnu listu ulica koje će se sanirati u slučaju uštede ili obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstava. Listu čini osam ulica koje su po ustaljenoj proceduri kandidovane od mjesnih zajednica, kao i cesta koje se shodno uslovima i stanju na terenu mogu asfaltirati u skladu sa tehničkim standardima za tu vrstu poslova, te drugih faktora (imovinski-pravni odnosi, provedbeno-planska dokumentacija, bezbjednosti sl.).

Rezervnom listom planirana je sanacija ulice Ahatovićka od broja 2 do broja 102, izgradnja potpornog zida i sanacija djela ulice Abdurahmana Sirije od broja 37 do broja 39, sanacija i proširenje ulice Amira Muharemovića, sanacija dijela ulice Ive Andrića od broja 1 (požarni put), sanacija dijela ulice Braće Čamdžić od broja 4 do broja 17, izgradnja nove saobraćajnice pristupa MZ “Alipašin Most II” i ambulanti, te sanacija ulice Osmana Đikića od spoja sa ulicom Adema Buće i izgradnja potpornog zida u ulici Bužimska broja 15.

Kako je u ranijim godinama bilo problema sa izvođačima radova kod sanacije udarnih rupa koji nisu adekvatno odgovorili zahtjevima Općine, od 2019. godine JP “Lokom” d.o.o. preuzelo je dio ljetnog održavanja cesta koje se odnosi na sanaciju oštećenja na lokalnim cestama s ciljem bržeg djelovanja na sanaciji oštećenih kolovoznih površina.

Obzirom na to da se ovaj način sanacije pokazao kao uspješna prakasa, u ovoj godini su izdvojena nešto veća finansijska sredstva, obzirom da je JP “Lokom” dodatno opremljen novom mehanizacijom sa kojom će biti u mogućnosti sanirati oštećenja na kraćim dionicama lokalnih i nekategorisanih cesta, a koje imaju veći obim oštećenja. Ovim modelom i dinamikom izvođenja radova, ceste u nadležnosti Općine Novi Grad Sarajevo će se u narednom periodu dovesti na veći nivo saobraćajne usluge i sigurnosti.

Redovno održavanje cesta će se vršiti prema stanju saobraćajnica i saobraćajne signalizacije, zahtjevima mjesnih zajednica, građana i policijske uprave, na osnovu kojih će resorna Služba definisati prioritete izvođenja radova čime će se osigurati uslovi za bezbjednije odvijanje saobraćaja.

Sredstva u iznosu od 1,7 miliona KM naznačena su u Općinskom budžetu za izgradnju i rekonstrukciju primarnih saobraćajnica (IX transferzala, ulica Džemala Bijedića i Dobroševićka), a projekti se realiziraju u saradnji sa Direkcijom za puteve Kantona Srajevo, saopšteno je iz Press službe Općine Novi Grad Sarajevo. 

Radio AS