Osigurana nova lokacija za smještaj privremeno oduzetih vozila

Ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica i direktorica Zavoda za izgradnju KS Belma Barlov potpisali su danas Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa radi ustupanja zemljišta u svrhu formiranja depoa za smještaj privremeno oduzetih vozila.

Riječ je o zemljištu u vlasništvu Zavoda za izgradnju KS na području općine Novi Grad – Alipašin most, ukupne površine oko 3.500 metara kvadratnih, na kojem će se ubuduće odlagati privremeno oduzeta vozila višestrukih prekršilaca saobraćajnih propisa.

Kapacitet depoa koji trenutno koristi MUP Kantona Sarajevo – Uprava policije je maksimiziran i ne može primati nova vozila, te je Zavod za izgradnju KS iskazao spremnost na saradnju i ustupanje na korištenje njihovog zemljišta.

“U borbi protiv saobraćajne delinkvencije naši policijski službenici primjenjuju jednu od metoda za koju smatramo da je najadekvatnija, a to je oduzimanje vozila od višestrukih prekršilaca saobraćajnih propisa, u cilju spašavanja ljudskih života. Oduzimamo vozila koja su sredstvo izvršenja prekršaja, a već smo se uvjerili da mogu biti i sredstvo za izvršenje ubistva”, izjavio je ministar Katica.

Kaže da su Ministarstvu unutrašnjih poslova iz tih razloga potrebni novi kapaciteti za privremeno oduzeta vozila i zahvalio se Zavodu za izgradnju KS i direktorici Barlov koji su izašli u susret.

Realizacijom ove saradnje ostvarit će se uštede budžetskih sredstava Kantona Sarajevo, jer Zavod zemljište ustupa bez naknada.

“Nadamo se da ćemo na ovaj način pomoći MUP-u KS u daljem radu i doprinijeti većoj sigurnosti građana. Zavod je proveo sve potrebne administrativne procedure i nastavljamo i ubuduće rad sa MUP-om KS. Očekujem da ćemo već početkom sljedeće godine potpisati sporazum i o izmještanju hangara na Marijin Dvoru na lokaciju na Stupu, u općini Ilidža za koju je Zavod također osigurao zemljište”, izjavila je direktorica Barlov.

Privremeno oduzeta vozila čuvaju se na depoima jer su korištena kao sredstvo izvršenja određenih krivičnih djela ili služe kao dokazna sredstva kod nadležnih sudova ili tužilaštava, te moraju biti strogo i odgovorno čuvana, saopšteno je iz MUP KS.

Radio AS