Osigurano 30 miliona KM za sufinansiranje zajedničke komunalne potrošnje

U organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, danas je resorni ministar Bojan Bošnjak potpisao sporazume sa sedam direktora kantonalnih i općinskih komunalnih javnih preduzeća o sufinansiranju zajedničke komunalne potrošnje u Kantonu Sarajevo.

U ime kantonalnih javnih komunalnih preduzeća sporazume su potpisali Rusmir Salić, direktor “Vodovoda i kanalizacije”, Samir Kurtanović, direktor “Pokopa”, Adis Bešlić, direktor “Parka”, Nijaz Salamović, direktor “Rada” te Admir Tabak, direktor preduzeća “Komunalac” iz Hadžića, Belma Zukić, direktorica “Vodostana” iz Ilijaša i Duran Bandić direktor Preduzeća “Trnovo” iz Trnova.

Vrijednost sporazuma koji su potpisani iznosi oko 30 miliona KM. Ova novčana sredstva će komunalna preduzeća znatno kvalitetnije koristiti za poboljšanje usluga za građane Kantona Sarajevo.

“Vlada i Skupština Kantona Sarajevo opredijeljeni su za domaćinsko upravljanje svim preduzećima u kojima je Kanton osnivač, i to po evropskim standardima. Ovo vrijedi i za sva ona preduzeća koja se na neki način oslanjaju na Budžet Kantona Sarajevo. Na tragu pozitivnih najava iz Evropske Unije i sve izvjesnijeg otvaranja pregovora naše zemlje o pristupanju Evropskoj Uniji, i mi smo danas ovdje da donesemo nove pozitivne informacije. S tim u vezi, svjedoci smo rekordnog i nikad većeg izdvajanja za komunalna preduzeća, a po osnovu Zakona o zajedničkoj komunalnoj potrošnji”, kazao je na početku svog uvodnog obraćanja ministar Bošnjak.

Naglasio je kako su za rekordnih 10 miliona KM povećana sredstva iz Budžeta KS za ovu namjenu  u ovoj u odnosu na prethodnu godinu. 

“‘Vodovodu i kanalizaciji’ su osigurana 2,5 miliona KM za održavanje postrojenja Butile, milion KM za segment zajedničke komunalne potrošnje, ali i za plaćanje PDV-a u okviru realizacije Projekta ‘Sarajevo Water’ iznosom od 1.508.791 KM, preduzećima ‘Rad’ i ‘Park’ po 10 miliona KM za zajednička komunalna potrošnja, te 3,3 miliona KM preduzeću ‘Pokop’ za istu namjenu. Opštinskim javnim preduzećima – ‘Trnovo’ iz Trnova 170.000 KM za održavanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te 100.000 KM za segment zajedničke komunalne potrošnje, ‘Komunalcu’ iz Hadžića 432.000 i ‘Vodostanu’ iz Ilijaša 315.000 KM za zajedničku komunalnu potrošnju”, precizirao je ministar Bošnjak.

Najavio je kako će biti potpisan i sporazum sa Higijenskim servisom “Lokom”, čiji je osnivač Općina Novi Grad, za iznos od 100.000 KM.

“Građani Kantona Sarajevo traže čišće ulice, traže više dostupnosti, a mi tražimo timski rad između građana i komunalnih preduzeća, puno više efekata koji su vidljivi zbog turista kojih je sve veći broj u našem glavnom gradu svake godine ali i zbog nas samih. Vlada Kantona Sarajevo i resorno ministarstvo učinit će sve da zajedno s komunalnim preduzećima definišu i provode one okvire koji neće negativno uticati na lične budžete građana, kako ne bi došlo do poskupljenja komunalnih usluga u mjerama u kojima je to moguće”, poručio je između ostalog ministar Bošnjak.

Svi direktori su se zahvalili Ministarstvu na značajnom povećanju budžetskih sredstava za ovu namjenu, te u svom obraćanju medijima precizirali poslove i aktivnosti koje će provoditi kako bi realizirali potpisane sporazume.

“Do sada smo uvijek borili s redovnim odvozom otpada, s redovnim čišćenjem i pranjem ulica. Konačno smo taj proces ubrzali sa sporazumom koji smo potpisali prošle godine i nabavkom vozila od 1,5 miliona KM, a ovim sporazumom dobivamo značajna sredstva od preko 2,5 miliona KM, tako da građani mogu očekivati čišće ulice, redovniji odvoz otpada, uz svakodnevni rad čistilica na terenu”, kazao je direktor “Rada” Nijaz Salamović, te zahvalio Ministarstvu na sporazumu s firmom “Lokom”, čime će se ove godine riješiti i problem pasa lutalica.

Direktor “Pokopa” Samir Kurtanović je istakao da su dodijeljena sredstva veoma značajna za kontinuitet održavanja, uređenja i čišćenja 1,4 miliona  kvadrata zemnih površina na devet aktivnih i 48 separatnih grobalja u svih devet opština KS. 

“Nadam se da ćemo ih  u narednom periodu dodatno hortikulturno obogatiti. Težimo da naša groblja ne budu samo to, nego da budu i zeleni parkovi, zelene oaze u gradu”, naglasio je Kuratnović.

Direktor “Parka” Adis Bešlić je naveo kako od ove godine, uz dosadašnju brigu za 2,9 miliona kvadratnih metara, uređuju i dodatnih 500.000 kvadratnih metara zelenih površina. 

“Građani će sigurno biti zadovoljniji. Preduzeće, uz pomoć Vlade KS, ulazi spremnije u ovu sezonu i rezultati će sigurno biti vidljiviji na ulicama našeg grada”, najavio je Bešlić.

Radio AS