Otkazan današnji sastanak Koordinacije sindikata KS i premijera Edina Forte

Koordinacija sindikata Kantona Sarajevo koji platu primaju iz Budžeta Kantona, obavijestili su javnost da je za danas najavljeni sastanak otkazan zbog bolesti tri ministra.

Koordinacija sindikata koji okupljaju zaposlenike, koji platu primaju iz budžeta KS uputila je novi zahtjev premijeru KS Edinu Forti za sastanak u petak, 11.11.2022. godine, s obzirom da je današnji otkazan.

“Samo 90 minuta prije održavanja pregovora obaviješteni smo da se isti ne mogu održati zbog bolesti troje ministara. S tim u vezi, predlažemo da se pregovori oko osnovice za 2023. godinu nastave u petak, 11.11.2022. godine te s tim u vezi očekujemo pisani poziv”, navodi se u današnjem dopisu.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto uputio je prošle sedmice poziv za nastavak sastanka u vezi Zahtjeva za otvaranje pregovora oko sporazumnog utvrđivanja osnovice za obračun plata u 2023. godini.

Poziv je bio upućen Koordinaciji sindikata Kantona Sarajevo koji platu primaju iz budžeta Kantona Sarajevo, Fonda zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i komunalne privrede Kantona Sarajevo.

Radio AS