Otvoreno Reciklažno dvorište u opštini Novo Sarajevo

Kako bi unaprijedili sistem selektivnog odlaganja otpada i njegovu reciklažu, KJKP „Rad“ u saradnji sa operaterima sistema Ekopak i Zeos eko-sistem, otvara reciklažno dvorište u opštini Novo Sarajevo u kojem će građani moći besplatno odlagati ambalažni otpad: staklo, plastiku, papir, drvo, zatim elektronski otpad: bijelu tehniku, računare, sijalice, te kabasti i građevinski otpad kao i automobilske gume.

“Unutar reciklažnog dvorišta biće postavljena i kućica „RE-USE – Ponovna upotreba“ gdje će građani moći donijeti stvari koje ne žele baciti, već ostaviti drugima za ponovnu upotrebu”, kazao je Feni glasnogovornik KJKP “Rad” Mirza Ramić.

Na ovaj način će, dodao je, količina miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na deponiji Smiljevići biti znatno reducirana, a operateri sistema Ekopak i Zeos eko-sistem će se pobrinuti da prikupljeni ambalažni, te elektronski otpad bude predat na reciklažu i iskorištenje.

Radio AS