OV Stari Grad usvojilo inicijativu za davanje naziva trgu prekoputa Vijećnice: Trg Prve brigade policije

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo održalo je danas 12.redovnu sjednicu na čijem dnevnom redu se našlo 12 tačaka.

Usvojeni su svi prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, i privrede koji su bili na današnjem dnevnom redu, kao i Program rada Općinskog vijeća Stari Grad za 2022. godinu.

Općinsko vijeće Stari Grad usvojilo je i prijedlog Zaključka o usvajanju inicijative za dodjelu naziva trgu iznad podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića. Vijeće je prihvatilo inicijativu da se trg nazove “Trg Prve brigade policije” koju je iznijelo Udruženje Prva brigade policije Stari Grad.

U obrazloženju inicijative ovo Udruženje navodi da se radi o policijsko-vojnoj formaciji koja je dala ogroman doprinos u odbrani općine i grada Sarajeva od agresije. Policijaci ove brigade branili su državu na svim ratištima širom BiH. U toku odbrambeno-oslobodilačkog rata u redovima Prve brigade policije Stari Grad borilo se 1.230 boraca, a 44 pripadnika ove brigade položili su svoje živote u odbrani domovine. Za iskazanu hrabrost i požrtvovanje u oružanom suprotstavljanju agresoru, 20 pripadnika brigade odlikovano je najvećim ratnim priznanjima.

Izgradnja podzemne garaže sa višenamjenskim trgom u ulici Avdage Šahinagića je najveći investicioni projekat Općine Stari Grad koji je realizovan 2020. godine u vrijednosti od 7 miliona KM. Ovaj projekt realizovan je prvenstveno zahvaljujući dugogodišnjim naporima i zalaganjima općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića za omogućavanje kreditnih sredstava Saudijskog fonda za razvoj kojim je finansirana izgradnja garaže i trga, ali i još tri značajna projekta. Garaža i trg svečano su otvoreni 01.marta 2020. godine velikim koncertom i kulturno-zabavnim programom kojem je prisustvovalo više stotina građana.

Otkrivanjem ploče sa imenima investitora i kreditora, na trgu, zvanično je počela sa radom podzemna garaža, a ploču su otkrili općinski načelnik mr Ibrahim Hadžibajrić i predstavnici Saudijskog fonda za razvoj. Višenamjenski trg je površinom od 2.500m2 najveći trg u Kantonu Sarajevo i do sada su na njemu održane brojne značajne manifestacije. U toku 2021. godine podzemna garaža u ulici Avdage Šahinagića ostvarila je prihod od 420.000 KM.

Zaključak Općinskog vijeća o usvajanju ove inicijative bit će upućen nadležnoj Komisiji za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti Skupštine Kantona Sarajevo na dalju nadležnost.

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo danas je jednoglasno usvojilo politiku investiranja raspoloživih novčanih sredstava Općine Stari Grad za 2022. godinu, te odluku o imenovanju općinskog načelnika mr Ibrahima Hadžibajrića investicionim menadžerom Općine Stari Grad za 2022. godinu.

Radio AS