Ovo su konačni prijedlozi za Šestoaprilsku nagradu Grada Sarajeva

Odbor za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini, danas je na svojoj Petoj sjednici utvrdio izvještaj o svom radu i prijedloge odluka za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini.

Odbor je izvještaj, zajedno sa prijedlozima odluka za dodjelu Šestoaprilske nagrade, uputio Gradskom vijeću Grada Sarajeva na razmatranje i konačno odlučivanje.

Javni poziv za predlaganje kandidata za ovu godinu bio je otvoren 45 dana, do 25.01.2024. godine. U roku utvrđenom u Javnom pozivu, Gradskom vijeću Grada Sarajeva dostavljen je 21 prijedlog sa sedam podrški prijedlozima za 15 kandidata za dodjelu nagrade.

Odbor u sastavu: akademik Kemal Hanjalić, prof. dr. Hadžan Konjo, Mirsada Murtić, dr.sc., prof. dr. Jasmina Selimović, prof. dr. Amela Mustafić i prof. dr. Ifet Mahmutović, te članovi Komisije za izbor i imenovanja Gradskog vijeća: dr.sc. Mirela Džehverović, Biljana Lazarević, Muamer Mekić, Almedin Miladin, Drago Jurić, Adi Škaljić, koji je ujedno predsjedavajući Odbora, i Vedad Deljković, zamjenik predsjedavajućeg Odbora, razmatrao je pristigle prijedloge u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” i usvojenim Poslovnikom o radu Odbora.

Odbor je utvrdio Izvještaj o svom radu za Gradsko vijeće. Uz Izvještaj je Gradskom vijeću uputio i utvrđene prijedloge kandidata za dodjelu “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini.

Odbor je predložio dva kandidata za dodjelu pojedinačne nagrade i dva kandidata za dodjelu kolektivne nagrade.

Za dodjelu pojedinačne Nagrade predložena je prof. dr. sci. Branislava Draženović rođ. Peruničić, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti nauke i obrazovanja, kao prvorangirana, te Zdravko Čolić za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti kulture i umjetnosti, kao drugorangirani kandidat.

Za dodjelu kolektivne Nagrade predloženo je Udruženje “Renesansa”, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, kao prvorangirani, te Udruženje “Vijeće Kongresa bošnjačkih intelektualaca”, za značajna ostvarenja i značajne rezultate rada u drugim oblastima rada i stvaralaštva, kao drugorangirani kandidat.

Gradsko vijeće Grada Sarajeva će, u skladu s Odlukom o uslovima i načinu dodjele “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva”, razmotriti prijedloge Odbora i donijeti konačne odluke o dodjeli “Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva” u 2024. godini na sjednici koja se planira održati sredinom mjeseca marta.

Radio AS