Pad koncentracija polena ambrozije i drugih korovskih biljaka u zraku, nema polena trava

U zraku se i dalje bilježi pad koncentracija polena ambrozije, dok se polen trava više ne pojavljuje.

Polenska sezona još uvijek traje, te  Centar za ekologiju i prirodne resurse – Akademik Sulejman Redžić vrši mjerenja i šalje izvještaje resornom  Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša. U posljednjem   izvještaju sagledana je situacija polena alergenih biljaka na području Kantona Sarajevo, sa posebnim osvrtom na polen visoko alergene biljke ambrozije.

Izvještaj je dostupan na ovom linku.

“Kvalitativno-kvantitativnom analizom i specifičnim metodama koje se koriste u monitoringu polena drugu sedmicu mjeseca oktobra obilježila je niska koncentracija polena alergenih biljaka u vazduhu i to sa 48 pol.zrna/m3 zraka na Mjernoj stanici Pofalići i 52 pol.zrna/m3 zraka na Mjernoj stanici Stari Grad. I u ovom periodu konstatovan je polen visoko alergene biljke ambrozije  u vazduhu. Vrijednosti koncentracije polena ambrozije su se kretale u intervalu od 9 pol. zrna/m3 zraka do 14 pol. zrna/m3 zraka”, navode iz Centra.

Poređenjem vrijednosti koncentracije polena ambrozije za isti period od prošle godine, uočava se značajna sličnost u dobivenim vrijednostima, ali i značajan pad u odnosu na prethodne sedmice.

Pored polena visoko alergene biljke ambrozije, konstatovane su niske koncentracije polena ostalih korovskih biljaka kao što su: pelin, žare i lobodi.

“Vrijednosti koncentracije polena drveća se postepeno smanjuju, što je i normalno, budući da se sada nalazimo u periodu trećeg maksimuma polena  te dinamika polena slijedi ranije utvrđeni model kretanja u vazduhu. Polen trava nije konstatovani ni na jednoj od mjernih stanica”, navedeno je u izvještaju.

Radio AS