Planirano 17,3 miliona KM za modernizaciju tramvajskog i trolejbuskog depoa u Sarajevu

Nacrtom budžeta Kantona Sarajevo za 2024. planirana su sredstva i za projekte u javnom prijevozu, a koji su najavljeni ranije ove godine.

Za nastavak modernizacije tramvajskih stanica planirano je 1,6 miliona KM. U protekle dvije godine modernizovane su dvije tramvajske stanice – u naseljima Nedžarići i Otoka.

S obzirom na to da je kupljeno 15 novih tramvaja švicarskog proizvođača Stadler, od kojih će prvi biti isporučen do kraja ove godine, planirano je 11,3 miliona KM za modernizaciju tramvajskog depoa. Od navedenog iznosa, 9,7 miliona KM osiguralo bi se kreditom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a 1,6 miliona KM iz budžeta.

Za modernizaciju trolejbuskog depoa je planirano šest miliona KM. Ovaj projekat će biti realizovan kreditom Evropske investicijske banke. Kako su nadležni ranije najavili, modernizacija bi značila i izgradnju sportskog terena iznad ovog depoa.

Nacrtom budžeta Kantona Sarajevo za 2024. planirani su prihodi u iznosu od 1,26 milijardi KM. Ako kantonalna skupština usvoji nacrt budžeta, slijedi javna rasprava nakon koje se utvrđuje prijedlog budžeta. Ako kantonalna skupština prihvati prijedlog budžeta, onda on stupa na snagu.

Radio AS