Plate uposlenima u kantonalnim ustanovama socijalne zaštite veće za 10 posto od januara

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i predsjednik Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH Samir Kurtović potpisali su u petak Aneks I Kolektivnog ugovora za službenike u organima uprave i pravosudne vlasti u FBiH, a prema kojem se povećava plata za 10 posto svim zaposlenicima u javnim ustanovama socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo.

Vlada Kantona Sarajevo je protekle sedmice dala saglasnost na pomenuti Aneks kolektivnog ugovora.
Uz obrazloženje da radnici u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite obavljaju izuzetno odgovorne, složene i teške poslove, te cijeneći njihovo zalaganje i predanost u radu, nakon dugo godina neopravdanog zapostavljanja, njihove plaće će od 1. januara 2024. godine biti uvećane za 10 posto.

“Osluškujući njihove potrebe, pokazali smo opredijeljenost da se radnicima u ovoj oblasti poboljša ekonomsko-socijalni status i da se njihove plaće barem izjednače s plaćama drugih radnika koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo”, istakla je tom prilikom ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Enda Pavić Pečenković.

Pravo na povećanje plaće utvrđuje se u trajanju od 24 mjeseca.

Predsjednik Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija KS i učesnik u pregovorima Enes Šabić, napomenuo je da su ovim Aneksom kolektivnog ugovora obuhvaćeni i državnici službenici i namještenici Kantona Sarajevo kojima je uvećanje plate od 10 posto već ranije utvrđeno Kolektivnim ugovorom državnih službenika i namještenika u KS.

Potpisivanju Aneksa kolektivnog ugovora su prisustvovali i predsjednica Sindikalne organizacije  državnih službenika i namještenika KS Naida Tukić i sekretar Sindikata Adil Aljić.

Radio AS