Poboljšan kvalitet zraka u Kantonu Sarajevo, smanjen stepen upozorenja

Obzirom na prognoziranu vremensku situaciju, te pad koncentracija zagađujućih materija u zraku, Stručno tijelo za koordinaciju i nadzor, prema odredbama Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, dalo je preporuku ministru komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za ukidanje epizode „Upozorenje“ u zonama A, B, C, D Kantona Sarajevo, uz zadržavanje epizode „Pripravnosti“ u svim zonama.

Tokom jučerašnjeg dana i ranih jutarnjih sati došlo je do značajnog pada koncentracija zagađujućih materija i očekuje se da koncentracije do kraja dana ne prekorače vrijednosti predviđene za epizodu „Pripravnost“, osim eventualno u području mjerenja automatske stanice Ilijaš.

Prema sinoptičkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda danas i u narednih 48 sati se prognozira stabilno vrijeme, uz mogućnost periodičnih pojava temperaturne inverzije, što ne bi trebalo doprinijeti daljnjem zagađenju zraka.

Značajna promjena vremenskih uslova koja bi se trebala odraziti povoljno na kvalitet zraka očekuje se u utorak i srijedu sa jačanjem vjetra i pojavom novih padavina.

Mjerenjem koncentracija zagađujućih materija u zraku na području Kantona Sarajevo konstatovano je da su na automatskim stanicama u Ilijašu, u Hadžićima, na Ilidži i u naselju Otoka zabilježena prekoračenja granične dnevne vrijednosti za PM10 (50 µg/m3) za prethodni dan.

Ostali praćeni polutanti nisu zabilježili prekoračenja graničnih vrijednosti osim vodik sulfid na stanici Ilidža od 8,9 µg/m3.

Radio AS