Počela kampanja “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje !”

Kako bi ohrabrile, najčešće žene, da prijave seksualnu iznudu ucjenama u javnom i privatnom sektoru, Fondacija Cure i Helsinški parlament građana Banja Luka pokrenuli su kampanju “Seksualna iznuda je korupcija. Prekinimo ćutanje !”.

Seksualno uznemiravanje predstavlja spoj seksualnog uznemiravanja i korupcije, odnosno, rodno određen oblik korupcije, koji kao takav nije formalno-pravno prepoznat u BiH.

Ulična akcija, čiji je cilj podizanje svijesti o tom ozbiljnom pitanju i prekidanju ćutanja koje ga prati, održana je danas u Sarajevu, a građanima je podijeljen informativni materijal.

Svjetlana Ramić Marković iz Heslinškog parlamenta građana Banja Luka je podsjetila kako su svi imali priliku slušati o tome da je neko tražio određenu seksualnu uslugu radi povišice plate, unapređenja, čak i korištenja godišnjih odmora, bolovanja i slično.

“Ono što nismo znali je kako to prepoznati. Stoga želimo verbalizovati taj čin koji je duboko ukorijenjen u bh.društvu, a to je – seksualna korupcija, seksualna iznuda, seksualna ucjena,  prisutna i u privatnom i u javnom sektoru”, kazala je Ramić Marković u izjavi za medije.

Da bi uopšte govorili o tome, dodala je, potrebni su podaci.

“Stoga je prvi korak projekta doći do pionirskih podataka o rasprostranjenosti seksualne iznude u privatnom i javnom sektoru, koliko je ona zaista rasprostranjena u BiH”, navela je.

Drugi korak je podizanje javne savijesti o terminu, jer, seksualna korupcija je nova tema u svijetu.

“Tokom kampanje nastojat ćemo doći do većeg broja prijava, a time i većih sudskih presuda osoba koje koriste svoju poziciju za zloupotrebu moći i ostvarivanje određene koristi”, istakla je Ramić Marković.

Imamo veliki broj žena koje trpe mobing, seksualno uznemiravanje, dodala je, a svi ti oblici kršenja radnih prava, iako su neki od njih prepoznati i u krivičnom zakonu BiH, dovode do seksualne ucjene.

“Stoga je jako važno to posmatrati kao jedan začarani krug iz kojeg najčešće žena kao žrtva, teško izlazi, jer se nema kome obratiti, ali i zbog nepojverenja u sudske instance, takvi slučajevi se i ne prijavljuju”, naglasila je ona.

Osim u Sarajevu, planirane su slične akcije i u drugim gradovima širom BiH, tokom kojih će javnost upoznati sa pojmom “sextortion”, kao posebnim oblikom rodno određene korupcije, te pružiti informacije o načinima prijave.

Pozivaju zainteresirane da se pridruže aktivnostima kako bi zajednički dali doprinos borbi protiv seksualne iznude.

(FENA)

Radio AS