Počela rekonstrukcija kabineta za fiziku, hemiju i biologiju u pet osnovnih škola u Kantonu Sarajevo

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo realizuje prvu fazu projekta rekonstrukcije kabineta za fiziku, hemiju i biologiju u pet osnovnih škola na području KS.

Trenutno se radovi izvode u OŠ “Aleksa Šantić”, OŠ “Skender Kulenović”, OŠ “Čengić Vila I”, “Druga osnovna škola” i OŠ “6. mart”.

Kako navode iz resornog ministarstva, u ovoj fazi biće obuhvaćeno još pet škola, a to su: OŠ “Mirsad Prnjavorac”, OŠ “Hrasno”, OŠ “Musa Ćazim Ćatić”, OŠ Hašim Spahić” i OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”.

Ukupna vrijednost radova je 515.000 KM, a sredstva su osigurana u Budžeta za 2022. godinu.

Navedeni projekt Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS provodi u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP).

Radio AS