Počela sanacija plohe: Sarajevo će dobiti novo mjesto za santirano odlaganje komunalnog otpada

Komisija za praćenje realizacije i izradu Programa aktivnosti na sanaciji i izgradnji Regionalnog centra za upravljanje otpadom (RCUO) “Smiljevići” danas je obišla deponiju, na kojoj su počeli radovi na sanaciji devastirane plohe.

Radove finansiraju Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Tužilaštvo BiH, a izvođač je kompanija “Grakop”. Vrijednost ugovora iznosi 310.390 KM, bez uključenog PDV-a.

Nakon sanacije, steći će se preduslovi za proširenje plohe za odlaganje komunalnog otpada na površini od 37.000 metara kvadratnih, koja će se predstavljati novo mjesto za santirano odlaganje komunalnog otpada.

Abid Mulaomerović, rukovodilac radne jedinice Deponija pri KJKP “Rad” i član Komisije objasnio je da se radi o lokalitetu na kojem je Tužilaštvo BiH 2013. , odnosno 2014. godine, narušilo stabilnost iskopavanjem i traženjem nestalih osoba.

“Nakon osam godina krenulo se sa saniranjem ovog dijela odlagališta. Trenutno se rade pripremni radovi, do kompletne sanacije odlagališta. Prethodno, mora da se uradi ispitivanje radne sredine na postojanje zagađujućih komponenti u zraku. Urađena su mjerenja sa sondi koje su vršili otplinjavanje u ovom dijelu odlagališta”, naveo je Mulaomerović, kazavši da je rok za završetak radova jedan mjesec te da nadzor vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Kako je dodao, na ovom lokalitetu je postojala velika opasnost za urušavanje stabilnosti deponije, jer je došlo do ukopavanja od 30-40 metara. Stabilnost je bila postignuta na način da su bile izgrađene berme 1999. godine te je bilo zasađeno raslinje, koje je sprječavalo da dođe do klizanja tla.

“Imali smo sreću da nije došlo do klizanja, ali je bio narušen sistem otplinjavanja. Ovdje su bile određene količine deponijskog gasa koji se spaljivao na  baklji, a najnovija istraživanja pokazat će da li će se to uvezivati u sistem ili neće biti potrebe”, objasnio je Mulaomerović.

Radio AS