Počela sanacija trotoara u ulici Koševo

Radnici građevinske firme “Sela” započeli su radove na sanaciji trotoara u ulici Koševo, i to od spoja s ulicom Džidžikovac do raskrsnice s ulicom Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka (Mjesna zajednica Džidžikovac – Koševo I).

Riječ je o realizaciji prve faze sanacije trotoara u ulici Koševo, a nakon okončanja radova pristupit će se ugovaranju sanacije i druge faze u preostalom dijelu ove ulice. 

Projekat sanacije u cijelosti finansira Općina Centar, za šta su sredstva obezbijeđena u budžetu za ovu godinu. Kako su saopćili iz ove lokalne zajednice, namjera Općine Centar je obezbijediti pješačke zone koje će osim vizuelnog i estetskog poboljšanja, pružiti i sigurnosni aspekt stanovnicima centralne gradske općine.

Na pomenutoj lokaciji, prema odobrenom projektu, planirano je uklanjanje starih i oštećenih betonskih ploča, nakon čega slijedi mašinski iskop zemlje sa postavljanjem novog tampona. Nakon betoniranja pješačke staze planirano je postavljanje betonskih ploča duž staze koje su otporne na habanje, manje klizave, a u zimskom periodu otporne na smrzavanje i posipanje soli. Za adekvatnu odvodnju površinskih voda planirana je ugradnja novog betonskog šahta na koji će biti spojen novi betonski rigol izgrađen duž obnovljene staze.

Za nadzor projekta angažovana je firma “Radis” d.o.o.

Realizacija pomenutog projekta je započela na osnovu ugovora o izvođenju radova na investiciono-tehničkom održavanju pješačkih staza, stepeništa i ograda na području općine Centar koji su potpisali općinski načelnik Srđan Mandić i direktor preduzeća “Sela” Emir Tutić. Potpisani ugovor, osim pješačke staze u ulici Koševo, podrazumijeva i realizaciju još osam projekata na sanaciji stepeništa, pristupnih staza i rukohvatnih ograda na području Centra, a za šta je u budžetu Općine Centar obezbijeđen ukupan iznos od 211.641 KM.

Radio AS