Počeli radovi na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina

Na području Mjesne zajednice “Dolac” počeli su radovi na izgradnji kanalizacione i vodovodne mreže u ulici Petra Sinana Šaina, koja počinje od raskrsnice sa ulicom Drinska, zbog čega će se radovi u početnoj fazi izvoditi u noćnim satima, kako bi se izbjegle saobraćajne gužve na ovom lokalitetu.

Radi se o jednom od kapitalnih projekata Općine Novo Sarajevo kojim će se raditi zamjena cjevovoda sa ugradnjom nove separatne kanalizacione mreže sa svim mogućim priključcima objekata, u dužini od oko 290 metara. 

Ulica Petra Sinana Šaina je padinska ulica sa neriješenom komunalnom infrastrukturom. Oborinska kanalizacija jednim dijelom je trasirana u trupu stepeništa koje spaja ulice Petra Sinana Šaina sa ulicama Zahira Panjete, Braće Panjete i Orlovačkom, zbog čega će se postojeće stepenište prilikom izvođenja radova morati srušiti, te nakon radova ponovo napraviti.

Vrijednost investicije je 923.000 KM, a veći dio sredstava u iznosu od 600.000 KM izdvojilo je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, dok je preostali iznos sredstava u iznosu od 323.000 KM izdvojila Općina Novo Sarajevo.

Priključci projektovane kanalizacije na postojeću javnu gradsku kanalizacionu mrežu određeni su prema zahtjevima Tehničke službe KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo, koja će biti uključena u realizaciju navedenog projekta.

Izvođač radova je firma “Mibral”, nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, a implementator je Općina Novo Sarajevo.

Radio AS