Počeli radovi na izgradnji saobraćajnice kao priključka naselja Hotonj

U naselju Hotonj otpočeli su radovi na izgradnji saobraćajnice kao priključka ovog naselja na magistralnu cestu M18. Projektom je planirana izgradnja saobraćajnice u skladu s Regulacionim planom Hotonj, što podrazumijeva saobraćajnicu s dvjema kolovoznim trakama i s obostranim pješačkim stazama.

Vrijednost predmetnih radova iznosi 346.320 KM, a navedenim radovima obuhvaćeno je sljedeće: iskop projektovane trase saobraćajnice, priprema podtla za ugradnju grede, izrada grede, izrada tamponskog sloja, izrada drenaže, izrada dijela separatne kanalizacione mreže, izrada armirano-betonskog zida na dijelu saobraćajnice, ugradnja betonskih ivičnjaka, postavljanje slivnika za odvodnju, asfaltiranje kolovoza u dva sloja asfalta i asfaltiranje pješačke staze, te izrada nove horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.

Saobraćajnica se gradi u dužini od 110 metara, širine 6 metara s obostranom pješačkom stazom širine po 1,6 metara.

Radovi se finansiraju sredstvima Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo putem Direkcije za puteve Kantona Sarajevo i sredstvima iz Budžeta Općine Vogošća. Rok za izvođenje radova je 120 dana od dana uvođenja u posao. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo.

Lokaciju na kojoj se izvode radovi obišli su općinski načelnik sa saradnicima, ministar saobraćaja u Vladi Kantona Sarajevo Adnan Šteta te Selmir Kovač, direktor Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

Radio AS