Počinje isplata dječijeg dodatka u KS

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavještava sve korisnike da će danas, 9. juna 2023. godine, početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice s djecom za maj 2023. godine.

Svi korisnici ovog prava svoje naknade mogu preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.

Za ovu namjenu Ministarstvo je izdvojilo 6.291.698,77 KM.

Ova sredstva su izdvojena za 11.809 korisnika prava na: dječji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu, dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta ženi-majci u radnom odnosu, novčanu pomoć nakon porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji (FBiH), dodatnu pomoć na ime brige i njege djeteta nezaposlenoj porodilji (KS), jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Radio AS