Počinje rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže u ulici Briješće brdo

Općina Novi Grad Sarajevo potpisala je ugovor za rekonstrukciju i izgradnju vodovodne mreže profila DN 100 u ulici Briješće brdo sa izabranim izvođačem radova ,,Manjo” doo Sarajevo, a radovi bi trebali početi u narednih nekoliko dana.

U sklopu radova izvršit će se rekonstrukcija i izgradnja postojeće vodovodne od oko 400 metara dužine na dionici od raskrsnice sa ulicom Izeta Karšića, do crkve svetog Leopolda Mandića u Briješću sa priključcima na individualne stambene i druge objekte.

“Na toj dionici dolazilo je do dugogodišnjih velikih gubitaka vode zbog čega su vršene česte popravke kvarova usljed kojih je saobraćajnica oštećena. To je predstavljalo velike probleme mještanima ovog naselja i opasnost za odvijanje pješačkog i motornog saobraćaja”, kažu iz Općine.

Nakon izgradnje nove vodovodne mreže izvršit će se i rekonstrukcija saobraćajnice na ovom potezu.

Rok za izvođenje radova je 60 dana.

Radio AS