Počinje velika akcija čišćenja na području općina Hadžići i Trnovo

Velika koordinirana akcija čišćenja na području općine Hadžići počinje u ponedjeljak, 25. jula 2022. godine, i trajat će tri dana, a u četvrtak, 28. jula, počinje akcija čišćenja na području općine Trnovo.

Prema planu Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, općine Hadžići i Trnovo, KJKP Park, KJKP Rad, KJKP Vodovod i kanalizacija, KJKP Pokop, KJKP GRAS, JKP Komunalac Hadžići i JKP Trnovo, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Tarčin, KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo, ZOI’84 Olimpijski Centar Sarajevo, mjesnih štabova civilne zaštite, akcija čišćenja odvijat će se u svim mjesnim zajednicama ovih općina.

Tom prilikom komunalna preduzeća će, u koordinaciji sa općinama Hadžići, Trnovo i mjesnim zajednicama, realizovati čišćenje prvenstveno onih lokaliteta koji nisu obuhvaćeni programima redovnog održavanja i divljih deponija, a u skladu sa prioritetima koje iskažu mjesne zajednice.

Organizatori pozivaju i građane da se uključe u ovu akciju kako bi svi zajedno dali doprinos da životni ambijent bude ljepši i uredniji.

Akcija čišćenja općine Hadžići počinje u ponedjeljak, 25. jula 2022. godine, u 07:00 sati iza stadiona FK Radnik. Prisutni će biti i resorni ministar Enver Hadžiahmetović, pomoćnik ministra Muhamed Bekto, načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović, načelnik Općine Trnovo Ibro Berilo, te predstavnici preduzeća.

Radio AS