Porodiljska naknada u Kantonu Sarajevo ovaj mjesec uvećana, sada iznosi 996 KM

Iz ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obavijestili su da da će danas početi isplata naknada po osnovu zaštite porodice sa djecom za mjesec mart.

Korisnici ovog prava mogu svoje naknade preuzeti u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune a za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 5.876.288,32 KM.

Sredstva su izdvojena za 13.913 korisnika prava na dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatnu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci.

Zbog porasta prosječne plate u FBiH mjesečne naknade su uvećane i sada iznose 996 KM.

Vlada KS u okviru pronatalitetne politike, odlučila je svim porodiljama bez obzira na radno-pravni status, isplaćivati mjesečne novčane naknade od 1.000 KM koje se usklađuju sa iznosom prosječne plate u FBiH.

Radio AS