Poslan nalog inspekcijama za uklanjanje reklamnih panoa

Svim službama za inspekcijske poslove krajem marta iz Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, a prema zaključku Vlade Kantona Sarajevo, naloženo je da izvrše analizu stanja i da pokrenu postupak za uklanjanje svih reklamnih panoa koji su postavljeni bez odobrenja upravitelja cesta.

Pored toga, nalog podrazumijeva i pokretanje postupka za uklanjanje svih reklamnih panoa koji nisu postavljeni na lokacijama koje predviđa Elaborat o njihovom postavljanju na području KS.

Radio AS