Potpisan Kolektivni ugovor: Veće plate uposlenicima u vrtićima i osnovnim školama

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH Saudin Sivro potpisali su danas Kolektivni ugovor za djelatnosti predškolskog odgoja, osnovnog odgoja i obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Radi se o retroaktivnoj primjeni ugovora koji važi od 1. maja 2022. do 30. aprila 2024. godine, kojim će svi uposlenicima u vrtićima i osnovnim školama u KS imati veće plate za 7 posto kroz povećanje koeficijenata.

Vlada KS je prepoznala potrebu, te pokrenula inicijativu prema Samostalnom sindikatu osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH – Kantonalnom odboru Kantona Sarajevo za donošenje novog kolektivnog ugovora, kako bi se povećala prava radnika u obrazovanju.

“Današnji potpis je značajan iz više razloga. Od početka je ova Vlada htjela da popravi status radnika u obrazovanju. Ako gledamo prosječne plate, ovo je sektor koji je jedan od najslabije plaćenih i fokus Vlade KS u budućnosti će biti popravljanje uslova rada u ovoj oblasti”, rekao je premijer Forto.

Prema riječima ministrice za odgoj i obrazovanje KS Naide Hota-Muminović, pregovori su vršeni intenzivno kako bi u što kraćem roku došlo do usaglašavanja i zaključivanja kolektivnog ugovora. 

“Definisano je da početak primjene ovog Kolektivnog ugovora bude od mjeseca maja, kako bi se ublažile ekonomske posljedice na primanja prosvjetnih radnika. Osnovni koeficijenti su povećani za sedam posto, dok uz dodatke na otežane uvjete rada, osnovna plaća može biti uvećana do 25 posto. Pripravnici su imali umanjenu platu za 20 posto, a Vlada je inicirala da umanjenje ne bude 20 posto, nego pet posto”, rekla je ministrica Hota-Muminović.

Predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH je rekao da osim povećanja osnovnih koeficijenata, kolektivni ugovor donosi još 36 poboljšanja i 30 sačuvanih bitnih prava za radnike.

“Radnici u djelatnostima predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja će u naredne dvije godine biti u potpunosti zaštićeni i nadamo se da ćemo sa Vladom KS u narednim mjesecima pokrenuti socijalni dijalog o povećanju cijene rada kroz osnovicu ili na neki drugi način”, rekao je Sivro.

Današnjem potpisivanju ugovora prisustvovali su i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedin Šatorović, predsjednik Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata KS Franjo Rener i predsjednica Udruženja direktora/ravnatelja osnovnih škola u KS Erzumana Fukelj.

Radio AS