Potpisan sporazum o saradnji “Gradskih Muzeja” Sarajevo i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH

Danas je potpisan je sporazum o poslovnoj saradnji Javne ustanove “Gradski muzeji” Sarajevo i Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz tog zavoda.

Potpisnice su direktorice ovih dviju ustanova Senka Ibrišimbegović i Aida Đozo.

“Ono što nas posebno raduje jeste činjenica da je protokol potpisan u cilju podsticanja angažmana i uključenosti u opštedruštvene, korisne aktivnosti. Kroz razvoj motiviranosti i zadovoljstva višestrukih darivalaca krvi u cilju ostvarivanja povlaštenih privilegija i benefita, kao dio promotivnih aktivnosti i poboljšanja društvenog statusa dobrovoljnih darivalaca krvi te zajedničke promocije i širenja duha olimpizma kao spone povezivanja ljudi, vrednovanju i prepoznavanju ovog vida solidarnosti, humanosti i vrijednosti zajedništva”, saopšteno je.

Javna ustanova “Gradski Muzeji” Sarajevo je omogućila da darivaoci krvi koji imaju deset i više darivanja mogu koristiti besplatnu kartu za posjetu Olimpijskom muzeju u Sarajevu. Ova mogućnost je obezbijeđena za četrdeset darovalaca krvi u toku jednog mjeseca.

Navedene pogodnosti, usluge i benefite darivaoci krvi će ostvarivati uz pokaz potvrde o višestrukom darivanju koju izdaje Zavod.

O ostvarivanju povlaštenih usluga, privilegija i benefita za dobrovoljne darivaoce krvi, koje proizilaze iz ove saradnje, moguće je saznati više na: www.ztmfbih.ba i facebook stranici Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

Radio AS