Potpisan Sporazum za izgradnju nove sale za tjelesni odgoj OŠ “Vladislav Skarić”

Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naida Hota-Muminović potpisala je danas Sporazum sa načelnikom Općine Centar Sarajevo Srđanom Mandićem i direktoricom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Belmom Barlov s ciljem realizacije Projekta izrade projektne dokumentacije za izgradnju i izgradnja objekta sale za tjelesni odgoj u Javnoj ustanovi Osnovna škola “Vladislav Skarić”.

Ovim projektom predviđena je izrada projektne dokumentacije za izgradnju objekta sale za tjelesni odgoj u Javnoj ustanovi Osnovna škola “Vladislav Skarić”, sanacija klizišta i izgradnja potpornog zida, te sama izgradnja objekta sale za tjelesni odgoj.

“Saradnja Ministarstva za odgoj i obrazovanje, Općine Centar Sarajevo i Zavoda za izgradnju KS donosi novu priliku za poboljšanje uslova školovanja i potiče razvoj tjelesnog odgoja i sportskih aktivnosti među učenicima. Vjerujemo da će ovaj projekt imati dugotrajne pozitivne učinke na školsku zajednicu, te potaknuti zdravstveni i sportski duh među mladim generacijama”, rekla je ministrica Hota-Muminović.

Prema riječima načelnika Mandića, radi se o projektu koji je započet još prošle godine, jer je fiskulturna sala bila neuslovna za odvijanje nastave. 

“Opština Centar je finansirala i izvršila uklanjanje starog objekta, sada slijedi sanacija klizišta, a istovremeno radimo novi projekt fiskulturne sale. Nadam se da ćemo uspjeti iduće godine početi radove na izgradnji, kako bi naši đaci u što skorijem roku dobili potpuno novu salu”, rekao je načelnik Mandić.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo će sufinansirati projekat izgradnje sale za tjelesni odgoj u iznosu od 1.000.000 KM, dok će Općina finasirati sanaciju klizišta i izgradnju fiskulturne sale, a visina sredstava će se utvrditi nakon izrade idejnog projekta. 

U budžetu Općine Centar za 2023. godinu za projekte sanacije klizišta na području općine Centar obezbijeđen je iznos od 1.485.000 KM, a iz navedenih sredstava Općina će finansirati sanaciju pomenutog klizišta. 

Radio AS