Potpisan Ugovor o rekonstrukciji nogometnog terena sa vještačkom travom na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći

Potpisan je Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji nogometnog terena sa vještačkom travom na stadionu “Hakija Mršo” u Vogošći sa izabranim Izvođačem radova putem Otvorenog postupka javne nabavke.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 771.967,10 KM sa PDV-om.

Izvođenje radova biće finanansirano sredstvima obezbijeđenim na osnovu Ugovora o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH zaključenih između Općine Vogošća i Federalnog ministarstva finansija.

Navedenim Ugovorom planirana je rekonstrukcija glavnog nogometnog terena na stadionu “Hakija Mršo”, kao i djelimično uređenje pomoćnog terena u cilju stvaranja uslova za kvalitetniji drenažni proces.

Na glavnom terenu projektovan je i novi drenažni sistem, a kao recipijent za prikupljanje vode iskoristiti će se postojeća hidrotehnička infrastruktura. Nakon izgradnje podloge, projektovana je ugradnja vještačke trave, sa pratećom opremom.

Rok za izvođenje radova je 40 radnih dana, računajući od uvođenja izvođača radova u posao od strane Nadzornog organa, uz napomenu da se radovi ne mogu izvoditi prije 1. juna 2024. godine, zbog takmičarske polusezone.

Garancija za izvedene radove je dvije godine od datuma primopredaje radova, a nadzor nad izvođenjem radova vršiće Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, navedeno je u saopštenju Općine Vogošća.

Radio AS