Potpisan ugovor za izgradnju kružnog toka kod GRAS-a

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta prisustvovao je danas potpisivanju ugovora o izgradnji novog kružnog toka u općini Novi Grad.

Radi se o kružnom toku na spoju ulica Džemala Bijedića i Srđana Aleksića, kod kantonalnog preduzeća GRAS, jednom od nekoliko važnih projekata koji će se u narednom periodu realizovati u ovoj općini.

Projekt je vrijedan oko 1,4 miliona KM, od čega Ministarstvo saobraćaja KS putem Direkcije za puteve ulaže 1,1 milion KM za izgradnju ovog kružnog toka.

“Do sada su uložena značajna sredstava od strane Ministarstva saobraćaja i Direkcije za puteve u općinu Novi Grad, bilo da se radi o obnovi postojećih ili izgradnji novih saobraćajnica. Ove i naredne godine, uključujući i kapitalne projekte na IX transverzali, planirana vrijednost ulaganja je oko 22 miliona KM”, izjavio je ministar Šteta.

Pored ovog projekta, plan je da se ove i naredne godine, shodno potpisanim sporazumima, izgradi i kružni tok na spoju IX transverzale i ulice Džemala Bijedića, rekonstruiše raskrsnica na spoju sa ulicama Braće Mulić i Branislava Nušića, obnove saobraćajnice u ulicama Majdanska, Bulevar Mimar Sinana i Džemala Bijedića od mosta preko rijeke Miljacke do spoja sa X transverzalom, te da se rekonstruiše ulica Ahatovićka.

“Nastavljamo sa značajnim projektima i ulaganjima u infrastrukturu u ovoj općini. Rezultati radova u ovoj općini su vidljivi, posebno kada se radi o velikim projektima poput onih u ulici Džemala Bijedića u koju smo do sada uložili oko tri miliona maraka, a završetkom radova na IX transverzali i njenim spojem sa autoputem u koju smo također uložili značajna sredstva u iznosu većem od 11 miliona KM, značajno će se promijeniti slika i općine Novi Grad, ali i cijelog kantona”, zaključio je ministar Šteta.

U narednom periodu se očekuje potpisivanje ugovora za druge projekte i pripreme za početak radova.

Radio AS