Potpisani sporazumi za pokretanje javne nabavke za tri velika projekta u Novom Gradu

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić i direktor Direkcije za puteve KS Selmir Kovač potpisali su danas sporazume o zajedničkom pokretanju postupaka javnih nabavki za tri značajna infrastrukturna projekta koja će se realizirati na prostoru općine Novi Grad Sarajevo.

Radi se o izgradnji kružne raskrsnice na spoju IX transverzale i ulica Džemala Bijedića i Ive Andrića sa projektom izmještanja komunalne infrastrukture na području kružne raskrsnice, obnovi ulica Braće Mulić i Bulevar Mimar Sinana u naselju Dobrinja, te rekonstrukciji saobraćajnica u ulicama Majdanska i Sulejmana efendije Musića u naselju Švrakino Selo.

“Dosadašnja ulaganja u infrastrukturu uveliko su promijenila sliku Sarajeva. U Novom Gradu smo realizovali velike projekte, uložili milionske iznose u izgradnju saobraćajnica i u saradnji sa Općinom Novi Grad nastavljamo razvijati infrastrukturu ove općine. Potpisali smo sporazume za velike projekte. Opredjeljenje Ministarstva saobraćaja je bilo i ostat će izgradnja i razvoj svakog dijela kantona”, istakao je ministar Šteta.

“Potpisana su tri sporazuma vezana za izgradnju i rekonstrukciju primarnih saobraćajnica, odnosno cesta od kantonalnog značaja na prostoru općine Novi Grad, gdje se općina uključuje u njihovu realizaciju kroz izradu projektne dokumentacije, ali i u implementaciju nekih od projekata putem općinske službe za investicije. Neki od projekata započeli su ranije i radi se o njihovom nastavku, a to je kružni tok na spoju IX transverzale i ulice Džemala Bijedića, kojim se zatvara saobraćajna cjelina. Pored toga planirane su rekonstrukcije dvije značajne saobraćajnice koje su dotrajale, a to su Bulevar Mimara Sinana i Majdanska ulica. Ugovori bi trebali biti realizirani u naredne tri godine”, izjavio je načelnik Efendić.

Ukupna vrijednost navedenih projekata je devet miliona KM.

Radio AS