Povećane naknade za doktore koji utvrđuju vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova na području KS

Doktori medicine koji utvrđuju vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo imat će pravo na naknadu u neto iznosu od 45 KM po jednom izvršenom pregledu umrle osobe, što je povećanje za navedenu uslugu od 50 posto.

Aneks ugovora o finansiranju usluga utvrđivanja vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova na području KS potpisali su danas ministar zdravstva KS Enis Hasanović, v.d. direktora JU Dom zdravlja KS Milan Mioković i direktorica JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS Jasna Husejinbegović-Musić.

Kako je istaknuto ovom prilikom, troškove naknade po jednom izvršenom pregledu umrle osobe, te pripadajućih doprinosa i poreza snosi Ministarstvo zdravstva KS, a sredstva su obezbjeđena u Budžetu KS za 2024. godinu. 

Ministarstvo zdravstva KS na godišnjem nivou vrši ugovaranje finansiranja usluga utvrđivanja vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova na području KS, koju pružaju Javna ustanova Dom zdravlja KS i Javna ustanova Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS.

Doktori medicine koji utvrđuju vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova na području KS do sada su imali pravo na naknadu u neto iznosu za isplatu od 30 KM po jednom izvršenom pregledu umrle osobe.

Radio AS